CUKIERNIA „PTYŚ” A.GOŁĘBIOWSKI,J. GALISTL SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000146774
Numer REGON: 070229188
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-10
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/395180/22/657]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2003-01-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCUKIERNIA „PTYŚ” A.GOŁĘBIOWSKI, J.GALISTL SPÓŁKA JAWNA2003-01-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina CHEŁMEK miejscowość CHEŁMEK2003-01-10 do dziś
2. Adresulica BATY nr domu 2 kod pocztowy 32-660 poczta CHEŁMEK kraj POLSKA 2003-01-10 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejCUKIERNIA@PTYS.PL2012-02-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.PTYS.PL2012-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki102.01.2003 ROK NOT.MARIA KAMUSIŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU REP. A nr40/2003 UMOWA O ZMIANIE UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ2003-01-10 do dziś
230.01.2012 R. ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI2012-02-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-10 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2003-01-10 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW ANDRZEJA GOŁĘBIOWSKIEGO I JOANNY GALISTL Z DNIA 12.11.2002 ROKU.2003-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaCUKIERNIA „PTYŚ” S.C. ANDRZEJ GOŁĘBIOWSKI, JOANNA GALISTL2003-01-10 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-10 do dziś
3. Numer w rejestrze1700/2001, 1701/20012003-01-10 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ CHEŁMKA2003-01-10 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2003-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALISTL2003-01-10 do dziś
2. ImionaJOANNA ZOFIA2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-10 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2003-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-10 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2003-01-10 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2003-01-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2003-01-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI2003-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŁĘBIOWSKI2003-01-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALISTL2003-01-10 do dziś
2. ImionaJOANNA ZOFIA2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-10 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGALISTL2003-01-10 do dziś
2. ImionaMACIEJ HENRYK2003-01-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-10 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2003-01-10 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 52 Z PRODUKCJA LODÓW2012-02-03 do dziś
210 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ2012-02-03 do dziś
346 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2012-02-03 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-02-03 do dziś
556 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-02-03 do dziś
656 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2012-02-03 do dziś
756 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2012-02-03 do dziś
856 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2012-02-03 do dziś
910 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK2020-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.05.2009 okres 01.01.2007 -31.12.20072009-05-22 do dziś
2data złożenia 21.12.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-12-31 do dziś
3data złożenia 19.12.2012 okres 01.01.2009 - 31.12.2009 R.2013-01-09 do dziś
4data złożenia 03.01.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.2010 R.2013-01-09 do dziś
5data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-10 do dziś
6data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-10 do dziś
7data złożenia 13.01.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
8data złożenia 26.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
9data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
10data złożenia 13.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-25 do dziś
11data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12data złożenia 30.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
13data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072009-05-22 do dziś
201.01.2008 -31.12.20082010-12-31 do dziś
301.01.2009 - 31.12.2009 R.2013-01-09 do dziś
401.01.2010 - 31.12.2010 R.2013-01-09 do dziś
5OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-02-10 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-02-10 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-10 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-10 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-27 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-25 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-30 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów