SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W DŁUGIM KĄCIE - OSADZIE

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000146680
Numer REGON: 950008121
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-06-06
Sygnatura akt[RDF/495007/23/723]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 950008121 NIP 91810039162014-06-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA W DŁUGIM KĄCIE - OSADZIE2018-06-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 19482003-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIŁGORAJSKI gmina JÓZEFÓW miejscowość DŁUGI KĄT - OSADA2014-06-12 do dziś
2. Adresmiejscowość DŁUGI KĄT - OSADA nr domu 4 kod pocztowy 23-460 poczta JÓZEFÓW kraj POLSKA 2014-06-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu13.12.2002 R. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO -WŁASNOŚCIOWEJ W DŁUGIM KĄCIE NOWY TEKST STATUTU2003-01-22 do dziś
225.05.2018 R., UCHYLA AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCĄ TREŚĆ TEGO STATUTU I ZASTĘPUJE JĄ NOWĄ TREŚCIĄ2018-06-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE PREZES ZARZĄDU I ZASTĘPCA PREZESA LUB JEDEN Z NICH I CZŁONEK ZARZĄDU. OŚWIADCZENIA O KTÓRYCH MOWA SKŁADA SI E W TEN SPOSÓB, ŻE POD NAZWĄ SPÓŁDZIELNI OSOBY UPOWAŻNIONE DO ICH SKŁADANIA ZAMIESZCZAJĄ SWOJE PODPISY.2003-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBURDA2013-06-19 do dziś
2. ImionaAUGUSTYN2013-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-19 do dziś
21. NazwiskoDACH2008-08-07 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA JOLANTA2008-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2012-05-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-08-07 do dziś
35. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-07-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-07-08 do dziś
41. NazwiskoNOWAK2003-01-22 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2003-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUCZYŃSKA CHODARA2020-12-14 do dziś
2. ImionaDAGMARA ELŻBIETA2020-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRESZTA2020-12-14 do dziś
2. ImionaSYLWESTER JACEK2020-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRESZTA2020-12-14 do dziś
2. ImionaMONIKA MARIA2020-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-01-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-12-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-12-14 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R. data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R.2003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 27.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-05-12 do dziś
4data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
6data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
7data złożenia 22.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
8data złożenia 27.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
9data złożenia 24.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
10data złożenia 07.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
11data złożenia 16.05.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-19 do dziś
12data złożenia 13.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
13data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
14data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
16data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
18data złożenia 30.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-30 do dziś
19data złożenia 25.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
20data złożenia 17.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
21data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
22data złożenia 17.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-03-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2002 R.-31 GRUDZIEŃ 2002 R.2003-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-05-12 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-04 do dziś
501.01.2006-31.12.20062007-06-13 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-17 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-07 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-27 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-15 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-06-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-12 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-02 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-25 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-17 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów