CSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000146618
Numer REGON: 930665975
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-24
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-08-31
Sygnatura akt[RDF/417265/22/488]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP9306659752003-01-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCSG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 32832003-01-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-01-24 do dziś
2. Adresulica OŻYNOWA nr domu 32 kod pocztowy 53-009 poczta WROCŁAW 2005-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.1992 R. NOTARIUSZ ADAMIŁA CZYNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 1, REPERTOROIUM A NR 4682/92, 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.12.2002 R., KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. BISKUPIEJ 10/3, NOTARIUSZ URSZULA GNIEWEK, REPERTORIUM A NR 4574/02, ZMIANA PAR. 2, PAR. 5, PAR. 14, PAR. 202003-01-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASZCZ2003-01-24 do dziś
2. ImionaZOFIA2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-24 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2003-01-24 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2003-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ W KAŻDYM PRZYPADKU DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU2003-01-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2003-01-24 do dziś
2. ImionaMAREK WOJCIECH2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-24 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWASZCZ2003-01-24 do dziś
2. ImionaZOFIA2003-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2003-01-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2003-01-24 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2016-11-08 do dziś
243 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2016-11-08 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-11-08 do dziś
481 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2016-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 27.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-08-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.2004 data złożenia 26.07.20052005-08-25 do dziś
4data złożenia 29.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
5data złożenia 03.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
6data złożenia 11.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
7data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
8data złożenia 03.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
15data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
16data złożenia 07.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
17data złożenia 07.02.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-07 do dziś
18data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
19data złożenia 05.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
20data złożenia 31.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
901.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-07 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 - 31.12.20042005-08-25 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-06-30 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-07-30 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-09-08 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
801.01.2010 R.- 31.12.2010 R.2011-08-10 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-26 do dziś
1001.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-07-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-23 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-07 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-02-07 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-05 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów