„ENE DUE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000146309
Numer REGON: 911308307
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2021-12-28
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/11897/21/587]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENE DUE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ2021-12-28 do dziś
2. Adresmiejscowość TORUŃ ulica UL. MARII KONOPNICKIEJ nr domu 11 nr lokalu 1 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA 2021-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 25.10.2002 R., NOTARIUSZ CECYLIA KĄKOLEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W LIPNIE PRZY ULICY PIŁSUDSKIEGO 8, REP. A NR 7630/2002; TAMŻE W DNIU 09.12.2002 R., REP. A NR 9010/2002 ZMIENIONO PAR. 17, 19 UST. 2, 22 UMOWY SPÓŁKI.2003-01-08 do dziś
218.07.2007 R. REP. A NR 5982/2007, AKT NOTARIALNY, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA IGNACEGO OLSZEWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W TORUNIU PRZY UL. ŚW. KATARZYNY 4. ZMIANA: § 27, § 32 I § 35 ORAZ WYKREŚLONO § 40 UMOWY.2007-08-24 do dziś
323.11.2021 R., REP. A NR 2676/2021, NOTARIUSZ MARZENA KAMIŃSKA-GBUR, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU UL. PROSTA 37/2, ZMIANA: § 3 UMOWY2021-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROCHA2019-01-18 do dziś
2. ImionaJACEK AUGUST2019-01-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2019-01-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2019-01-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego51000,00 PLN2003-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU WSPÓLNIE Z CONAJMNIEJ JEDNYM Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2007-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDAROCHA2021-12-01 do dziś
2. ImionaJACEK AUGUST2021-12-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-12-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-12-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-12-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJOBSKI2003-01-08 do dziś
2. ImionaJACEK2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2004-10-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-08 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLOREK2003-01-08 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2007-08-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY2003-01-08 do dziś
252 HANDEL DETALICZNY2003-01-08 do dziś
360 24 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY2003-01-08 do dziś
470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2003-01-08 do dziś
574 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-01-08 do dziś
674 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2003-01-08 do dziś
747 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-12-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-15 do dziś
2data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-23 do dziś
3data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
4data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
5data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
6data złożenia 12.08.2013 okres 01-01-2010-31.12.20102013-08-27 do dziś
7data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-08-27 do dziś
8data złożenia 12.08.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-27 do dziś
9data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10data złożenia 08.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
11data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
12data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16data złożenia 13.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
601-01-2010-31.12.20102013-08-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-08-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-05-15 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-10-23 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-13 do dziś
601-01-2010-31.12.20102013-08-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112013-08-27 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów