SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRAFIT”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000146150
Numer REGON: 001403332
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu43Data dokonania wpisu2022-06-02
Sygnatura akt[RDF/385634/22/721]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIP0014033322003-01-14 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GRAFIT”2003-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 22652003-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2003-01-14 do dziś
2. Adresulica TORFOWA nr domu 1 kod pocztowy 70-772 poczta SZCZECIN 2003-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu104.02.2002 R.2003-01-14 do dziś
222 LISTOPADA 2007 R. NOWY STATUT2007-12-14 do dziś
324 MAJA 2018 R. NOWY STATUT2018-11-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2003-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZTRAMSKI2019-09-19 do dziś
2. ImionaMARIAN JERZY2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-09-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-09-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-09-19 do dziś
21. NazwiskoRADLIŃSKI2013-09-26 do dziś
2. ImionaZDZISŁAW STANISŁAW2013-09-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-09-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES S.M. GRAFIT2013-09-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-09-26 do dziś
31. NazwiskoMROWIEC2011-02-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ TADEUSZ2011-02-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-02-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GRAFIT”2011-07-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-02-18 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2005-07-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-07-04 do dziś
51. NazwiskoOLEJNIK2003-01-14 do dziś
2. ImionaDANUTA2003-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUSTYŃSKA2019-07-19 do dziś
2. ImionaELŻBIETA BOGUSŁAWA2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIEC2003-01-14 do dziś
2. ImionaHALINA TERESA2003-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAŹMIERCZAK2017-01-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2017-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARDAK2017-01-13 do dziś
2. ImionaJACEK2017-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-14 do dziś
270 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-14 do dziś
370 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-14 do dziś
470 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-01-14 do dziś
570 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2003-01-14 do dziś
692 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY2003-01-14 do dziś
745 BUDOWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2003-01-14 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.03.2006 okres 2003 ROK2006-03-13 do dziś
2data złożenia 06.03.2006 okres 2004 ROK2006-03-13 do dziś
3data złożenia 07.07.2006 okres ZA ROK 20052006-09-29 do dziś
4data złożenia 13.09.2007 okres 2006 ROK2007-10-22 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 2007 R.2008-07-10 do dziś
6data złożenia 19.06.2009 okres ZA ROK 20082009-07-21 do dziś
7data złożenia 01.04.2010 okres 2009 ROK2010-05-07 do dziś
8data złożenia 06.06.2011 okres 2010 R.2011-07-13 do dziś
9data złożenia 14.12.2012 okres 2011 R.2013-01-14 do dziś
10data złożenia 08.05.2013 okres 2012 R.2013-06-04 do dziś
11data złożenia 18.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
12data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13data złożenia 28.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
15data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-02 do dziś
17data złożenia 01.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
18data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19data złożenia 02.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12003 ROK2006-03-13 do dziś
22004 ROK2006-03-13 do dziś
3ZA ROK 20052006-09-29 do dziś
42006 ROK2007-10-22 do dziś
52007 R.2008-07-10 do dziś
6ZA ROK 20082009-07-21 do dziś
72009 ROK2010-05-07 do dziś
82010 R.2011-07-13 do dziś
92011 R.2013-01-14 do dziś
102012 R.2013-06-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-02 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12003 ROK2006-03-13 do dziś
22004 ROK2006-03-13 do dziś
3ZA ROK 20052006-09-29 do dziś
42006 ROK2007-10-22 do dziś
52007 R.2008-07-10 do dziś
6ZA ROK 20082009-07-21 do dziś
72009 ROK2010-05-07 do dziś
82010 R.2011-07-13 do dziś
92011 R.2013-01-14 do dziś
102012 R.2013-06-04 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-05 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-13 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-02 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-02 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów