APTEKA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000145866
Numer REGON: 492889400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-07
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2023-06-12
Sygnatura akt[RDF/496417/23/917]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP4928894002005-04-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TATRZAŃSKI gmina ZAKOPANE miejscowość ZAKOPANE2003-01-07 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 15 kod pocztowy 34-500 poczta ZAKOPANE kraj POLSKA 2003-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOT. Z DNIA 10.12.2002 R., NOT. JOANNA PASIERB, K.N. W ZAKOPANEM, REP. A NR 6494/2002.2003-01-07 do dziś
210.05.2006 R. REP. A NR 2337/2006, NOTARIUSZ IZABELA GÓRNIK, KANCELARIA NOTARIALNA GRAŻYNA RUSIN, IZABELA GÓRNIK W NOWYM TARGU ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W ZAKRESIE § 1, § 6 UST. 1, § 2, § 9, § 30, § 31.2006-05-30 do dziś
308.09.2015R. - ZMIANA UMOWY W PAR. 6.1, PAR. 10.3, PAR. 13.3, PAR. 16, PAR. 17.1, PAR. 18.1 PKT 2, PAR. 22.5, PAR. 29 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BEATĘ NIENIEWSKĄ, Z KAN. NOT. W KRAKOWIE REP. A NR 4098/2015.2015-09-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRONT2005-06-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2005-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25 500,00 ZŁ2005-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRWIĘGA2005-06-09 do dziś
2. ImionaDOROTA AGNIESZKA2005-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 500,00 ZŁ2005-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-06-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 PLN2003-01-07 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2003-01-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRONT2005-06-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2005-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2005-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDRWIĘGA2005-06-09 do dziś
2. ImionaDOROTA AGNIESZKA2005-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2005-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2005-06-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-09-17 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-17 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20004 ROK data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20004 ROK2005-04-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 10.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032005-06-21 do dziś
3data złożenia 12.04.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-04-25 do dziś
4data złożenia 19.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
5data złożenia 31.03.2008 okres 2007 ROK2008-04-09 do dziś
6data złożenia 21.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
7data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-15 do dziś
8data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
9data złożenia 16.07.2012 okres 2011 ROK2012-08-07 do dziś
10data złożenia 15.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-02 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
12data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
13data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
14data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 03.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
18data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
19data złożenia 25.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
20data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052007-04-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
32007 ROK2008-04-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-15 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
72011 ROK2012-08-07 do dziś
82012 ROK2013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 20004 ROK2005-04-07 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-04-25 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-04-27 do dziś
42007 ROK2008-04-09 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-17 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-15 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-01 do dziś
82011 ROK2012-08-07 do dziś
92012 ROK2013-08-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-10 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów