SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ROLNIK”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000145762
Numer REGON: 390563198
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-06
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391058/22/422]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP3905631982003-01-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „ROLNIK”2003-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LEGNICY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RS 9582003-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat LUBIŃSKI gmina ŚCINAWA miejscowość ŚCINAWA2003-01-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚCINAWA ulica SPORTOWA nr domu 5 kod pocztowy 59-330 poczta ŚCINAWA kraj POLSKA 2012-07-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.08.1994 R. -UCHWALENIE STATUTU.2003-01-06 do dziś
217.07.2002 R. -ZMIENIONO TREŚĆ § 34 PKT 1 STATUTU2003-02-04 do dziś
321.06.2005 R. -ZMIENIONO § 9 PKT 1 ORAZ § 9 PKT 2.2005-07-14 do dziś
421.06.2010 R. -ZMIENIONO § 56 PKT 12011-08-04 do dziś
519.06.2012 ZMIENIONO: § 1 PKT 22012-07-23 do dziś
610.06.2014 R. ZMIENIONO: § 2 UST. 1 I 2, § 3, § 4 UST. 3 I 5, § 5 UST. 3 I 6, § 7, § 8, § 9 UST. 6, § 10A, § 29 UST. 2, § 33 UST. 5, § 34 UST. 1, § 37 UST. 4, 5, 6, § 40, § 43, § 44, § 58 UST. 1 PKT. 5 DODANO: § 10A, § 35 UST. 4 I 5, § 37 UST. 7 I 8, § 44A, § 44B, § 44C, § 44D, § 44E, § 51A, § 51B, § 67A, § 67B, § 67C, § 67D, § 67E2014-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU2003-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoRYSZ2003-01-06 do dziś
2. ImionaADAM2003-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-01-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-02-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWŁODARSKI2021-01-20 do dziś
2. ImionaMARIAN2021-01-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZYK2020-12-14 do dziś
2. ImionaDANUTA2020-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2017-08-17 do dziś
2. ImionaEUGENIA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBABIJ2020-12-14 do dziś
2. ImionaMARIA2020-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRZEMSKA2020-12-14 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2020-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZADKOWSKA2017-08-17 do dziś
2. ImionaANNA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaBILEWICZ2017-08-17 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABDA2017-08-17 do dziś
2. ImionaMARIA2017-08-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2014-10-15 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2014-10-15 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2014-10-15 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2014-10-15 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2014-10-15 do dziś
681 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2014-10-15 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
2data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
3data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
4data złożenia 08.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
5data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
6data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
7data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
8data złożenia 26.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
9data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
10data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
11data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
12data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
13data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14data złożenia 19.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
15data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
16data złożenia 24.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
17data złożenia 29.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
18data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-24 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-29 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-30 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-07 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-26 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-23 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-15 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-04 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów