I-MUSIC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000145703
Numer REGON: 017164889
Numer NIP: 5213125716
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-06
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2007-12-07
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/21612/7/835]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0171648892003-01-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaI-MUSIC.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-05-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY REJESTROWY -SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 628402003-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-05-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POZNAŃSKA nr domu 11 nr lokalu 35 kod pocztowy 00-680 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1REP. A NR 1364/2000 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŚW. BARBARY NR 1,00-686 WARSZAWA, 27.10.2000 ROKU, NOTARIUSZ PIOTR JANUS AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI 2. REP. A NR 1933/2002 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. CHOCIMSKA 14,00-791 WARSZAWA, 22.11.2002 ROKU, NOTARIUSZ PIOTR JANUS -ZMIANA § 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 25, SKREŚLONO § 262003-01-06 do dziś
231.03.2006 R.; REP. A NR 2326/2006; SPORZĄ- DZONY PRZEZ ŁUCJĘ KALISZ - ASESORA, ZASTĘPCĘ IWONY STARZYK-WOJNAR NOTARIUSZA W WARSZAWIE; KANCELARIA NOTARIALNA AL. SOLIDARNOŚCI 53 LOK. 24; ZMIANA § § 1-25 ORAZ DODANIE § § 26-302006-05-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWĘGIERSKI2003-01-06 do dziś
2. ImionaJACEK DARIUSZ2003-01-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2006-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZUK2006-05-30 do dziś
2. ImionaMARCIN PAWEŁ2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 40.000 ZŁ2006-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-30 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUŹNICKA2006-05-30 do dziś
2. ImionaMIŁOSŁAWA ANNA2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁ2006-05-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2006-05-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2006-05-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMYĆ2006-05-30 do dziś
2. ImionaROBERT LESZEK2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZEŹDZIĘK2006-05-30 do dziś
2. ImionaANGELIKA MAGDALENA2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-05-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKUŹNICKA2006-05-30 do dziś
2. ImionaMIŁOSŁAWA ANNA2006-05-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-05-30 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA2006-05-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 86 DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2006-05-30 do dziś
274 87 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA2006-05-30 do dziś
374 40 REKLAMA2006-05-30 do dziś
492 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FILMEM I PRZEMYSŁEM WIDEO2006-05-30 do dziś
592 2 DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA2006-05-30 do dziś
692 3 DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA2006-05-30 do dziś
792 4 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2006-05-30 do dziś
892 5 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA2006-05-30 do dziś
992 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM2006-05-30 do dziś
1092 7 DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA POZOSTAŁA2006-05-30 do dziś
1122 11 WYDAWANIE KSIĄŻEK2006-05-30 do dziś
1222 12 WYDAWANIE GAZET2006-05-30 do dziś
1322 13 WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH2006-05-30 do dziś
1422 14 WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2006-05-30 do dziś
1522 15 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA2006-05-30 do dziś
1622 21 DRUKOWANIE GAZET2006-05-30 do dziś
1722 22 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2006-05-30 do dziś
1822 23 INTROLIGATORSTWO2006-05-30 do dziś
1922 24 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU2006-05-30 do dziś
2022 25 DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA2006-05-30 do dziś
2122 31 REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH2006-05-30 do dziś
2222 32 REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO2006-05-30 do dziś
2322 33 REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2006-05-30 do dziś
2452 45 SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH2006-05-30 do dziś
2552 47 SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2006-05-30 do dziś
2652 48 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2006-05-30 do dziś
2752 50 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH2006-05-30 do dziś
2852 61 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2006-05-30 do dziś
2952 63 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2006-05-30 do dziś
3072 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-05-30 do dziś
3172 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2006-05-30 do dziś
3272 3 PRZETWARZANIE DANYCH2006-05-30 do dziś
3372 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2006-05-30 do dziś
3472 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2006-05-30 do dziś
3572 6 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA2006-05-30 do dziś
3674 81 DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2006-05-30 do dziś
3774 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2006-05-30 do dziś
3874 85 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI2006-05-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-29 do dziś
4data złożenia 12.07.2007 okres 2006 R.2007-12-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12006 R.2007-12-07 do dziś
201.01.2005 - 31.12.20052006-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 - 31.12.20052006-05-30 do dziś
11. #NA#1data złożenia 27.04.2006 okres 01.01.2005 - 31.12.20052006-05-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów