SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GEODECI” W RZESZOWIE

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000145702
Numer REGON: 001019728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2023-08-31
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/14446/23/396]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001019728 NIP 81311065422008-01-25 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „GEODECI” W RZESZOWIE2003-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze 5632003-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2003-01-03 do dziś
2. Adresulica CEGIELNIANA nr domu 16A nr lokalu 38 kod pocztowy 35-310 poczta RZESZÓW 2006-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu126.06.1995 R.2003-01-03 do dziś
2W DNIU 28.11.2003 R. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „GEODECI” W RZESZOWIE UCHWAŁĄ NR 14/03 UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI. W PAR. 2 POWYŻSZEJ UCHWAŁY ZASTAŁ UCHYLONY DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCY STATUT Z DNIA 18.10.1995 R.2004-03-04 do dziś
3W DNIU 3 CZERWCA 2004 R. ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ „GEODECI” W RZESZOWIE, SKREŚLONO PAR. 32 UST 2 I OZNACZONO DOTYCHCZASOWE UST. 3, 4, 5, 6 JAKO; UST. 3 JAKO 2, UST. 4 JAKO 3, UST. 5 JAKO 4, UST. 6 JAKO 5, SKREŚLONO W PAR. 44 UST. 2, DODANO PAR. 30A, ZMIANA PAR. 62 UST. 3.2004-07-28 do dziś
421.11.2007 R.-UCHWALONO NOWY STATUT2008-01-25 do dziś
528.06.2018R., UCHWALONO NOWY STATUT2018-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoOCHALIK PĘCAK2003-01-03 do dziś
2. ImionaANNA2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-03 do dziś
21. NazwiskoZIĘBA2003-01-03 do dziś
2. ImionaHENRYK2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-03 do dziś
31. NazwiskoBRYL2003-01-03 do dziś
2. ImionaJACEK2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2003-01-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAZIMEK2023-08-31 do dziś
2. ImionaMARIA2023-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZAK2023-08-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2023-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALEC2023-08-31 do dziś
2. ImionaWANDA2023-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaRĄCZKA2023-08-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2023-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPIUK2023-08-31 do dziś
2. ImionaMARIA2023-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEBASTIAŃSKA2023-08-31 do dziś
2. ImionaANNA2023-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRADKOWSKI2023-08-31 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2023-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓLDZIELNI2017-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-23 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2017-10-23 do dziś
341 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2017-10-23 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW WCELU WYNAJMOWANIA NA WŁASNY RACHUNEK OSOBOM FIZYCZNYM I PRAWNYM LIKALI MIESZKALNYCH I LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH2017-10-23 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANAWIANIA NA RZECZ OSÓB TRZECICH ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2017-10-23 do dziś
668 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI WŁASNOŚĆ SPÓLDZIELNI2017-10-23 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI MIENIA SPÓŁDZIELNI LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁŚCICIELEM, WSPÓŁWŁAŚCICIELEM TEJ NIERUCHOMOŚCI2017-10-23 do dziś
890 04 Z ZASPAKAJANIE KULTURALNYCH, REKREACYJNYCH, I SPORTOWYCH POTRZEB CZŁONKÓW I ICH RODZIN REALIZOWANA POPRZEZ PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ, OŚWIATOWEJ W MIARĘ POSIADANYCH ŚRODKÓW, A NA RZECZ OSÓB NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI SPÓŁDZIELNI, KTÓRYM PRZYSŁUGUJĄ PRAWA DO LOKALI - ODPŁATNIE NA PODSTAWIE ZAWIERANYCH UMÓW ZE SPÓŁDZIELNIĄ2017-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 24.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 UCHWAŁA ZPC NR 3/2004 Z DNIA 03.06.2004. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 - 31.12.20042005-07-05 do dziś
4data złożenia 22.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
10data złożenia 21.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
11data złożenia 11.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
12data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
13data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
14data złożenia 28.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
15data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
19data złożenia 08.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
20data złożenia 21.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
21data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
401.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
501.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-27 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-11 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-29 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów