ALMAR OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000145517
Numer REGON: 271965138
Numer NIP: 6330012541
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2023-04-12
Sygnatura akt[RDF/480196/23/886]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIP2719651382002-12-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaALMAR OCHRONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2019-10-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 98862002-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ gmina M. JASTRZĘBIE-ZDRÓJ miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ2002-12-31 do dziś
2. Adresmiejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ ulica WIELKOPOLSKA nr domu 83 kod pocztowy 44-335 poczta JASTRZĘBIE-ZDRÓJ kraj POLSKA 2014-03-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.07.1993 R. NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 2943/93 23.09.2002 R. -NOTARIUSZ JACEK OSTALECKI, KANCELARIA NOTARIALNA W RYBNIKU, REP. A NR 11040/2002, NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI OD PAR. 1 DO PAR. 262002-12-31 do dziś
214.07.2006 R. -NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH, REP. A NR 7824/2006 -ZMIANA PAR. 11 PKT 92007-01-18 do dziś
318.11.2009 R. -REP.A NR 13902/2009, NOTARIUSZ ZBIGNIEW SITKO, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH -ZMIENIONO § 32009-12-29 do dziś
421.04.2010 R. -REP. A NR 3173/2010, NOTARIUSZ TOMASZ PSZONKA, KANCELARIA NOTARIALNA W ŻORACH -ZMIENIONO § 32010-05-14 do dziś
524.06.2013 R. - REP.A NR 2049/2013, NOTARIUSZ ANNA SZOPA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZERWIONCE-LESZCZYNACH - ZMIENIONO §192013-09-11 do dziś
618.06.2014 R. - REP. A NR 2615/2014, NOTARIUSZ ANNA SZOPA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZERWIONCE-LESZCZYNACH - ZMIENIONO: § 6 UST. 1; § 7; § 10; § 11; § 13 UST. 3; § 14 UST. 2; § 15 UST. 2, USUNIĘTO: § 9 UST. 1; § § 17-18 § § 19-24 OTRZYMAŁY ODPOWIEDNIO NUMERACJĘ 17-222014-10-28 do dziś
726.06.2015 R. NOTARIUSZ ANNA SZOPA, KANCELARIA NOTARIALNA W CZERWIONCE-LESZCZYNACH, REPERTORIUM A NR 2879/2015 - ZMIENIONO § 12015-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„ALMAR BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-09-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2776606122013-09-11 do dziś
4. Numer KRS0000057169 2013-09-11 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 21.000,00;-ZŁ2013-09-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-09-11 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOŻEK2014-10-28 do dziś
2. ImionaTOMASZ2014-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-10-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały138 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6.900,00 ZŁ2015-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-10-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego66000,00 PLN2005-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy180 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2009-12-29 do dziś
280 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA2009-12-29 do dziś
349 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI2009-12-29 do dziś
449 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-12-29 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-12-29 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-12-29 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-29 do dziś
868 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-12-29 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-12-29 do dziś
1080 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2015-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-07-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-11 do dziś
4data złożenia 05.04.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-04-13 do dziś
5data złożenia 06.06.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
6data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-08 do dziś
7data złożenia 06.05.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-28 do dziś
8data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-05-14 do dziś
9data złożenia 07.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-16 do dziś
11data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
13data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
14data złożenia 04.04.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
15data złożenia 06.02.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
16data złożenia 12.02.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-02-12 do dziś
17data złożenia 31.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-31 do dziś
18data złożenia 09.09.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-09-09 do dziś
19data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
20data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
21data złożenia 07.07.2022 okres OD 01.01.2019 DO 02.09.20192022-07-07 do dziś
22data złożenia 06.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-06 do dziś
23data złożenia 12.04.2023 okres OD 01.01.2023 DO 07.04.20232023-04-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-04-13 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 -31.12.20052006-04-13 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-07-17 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-05-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-28 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-05-14 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-15 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-16 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI - REP.A NR 5010/2019 NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, 02.09.20192019-10-11 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2019-10-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoBOŻEK2019-10-11 do dziś
2. ImionaTOMASZ2019-10-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-10-11 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okolicznościUCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW W SPRAWIE ROZWIĄZANIA SPÓŁKI - REP.A NR 5010/2019 NOTARIUSZ DAMIAN MOJEŚCIK, KANCELARIA NOTARIALNA W JASTRZĘBIU-ZDROJU, 02.09.20192019-10-11 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2019-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów