INSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000145343
Numer REGON: 006230729
Numer NIP: 5210087116
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-02
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-29
Sygnatura akt[RDF/428531/22/790]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 006230729 NIP 52100871162009-10-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PSYCHOSOMATYCZNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 236952003-01-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-05-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica POLECZKI nr domu 40A kod pocztowy 02-822 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-08-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.03.1990 R. NOTARIUSZ CZESŁAWA KOŁCUN, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A-I-5571/90; 09.09.2002 R. NOTARIUSZ ROBERT DOR, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 7019/2002, ZMIENIONO §§: 6, 8, 21, 22; 18.10.2002 R. ASESOR NOTARIALNY SŁAWOMIR NAMIELSKI, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA MICORKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 8364/2002, ZMIENIONO § 6;2003-01-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 05 SIERPNIA 2009 ROKU SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANDRZEJA MICORKA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 7184/2009. ZMIANA §§ 6, 21, 22 UMOWY SPÓŁKI2009-10-01 do dziś
304.03.2013 R. REPERTORIUM A NR 1474/2013 NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. NOWY ŚWIAT 53 W WARSZAWIE ZMIENIONO PARAGRAFY 6, 10-27 I DODANO PARAGRAF NUMER 282013-03-15 do dziś
429.04.2014 R., REP. A NR 2306/2014, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, A. MICOREK, ZMIENIONO § 212014-05-22 do dziś
503.03.2017 R., REP. A NR 838/2017, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK W WARSZAWIE ZMIENIONO: § 16 UST. 2 I UST. 3; § 17.1; § 18 TIRET 6; § 18 TIRET 8 WYKREŚLONO: § 23 DOTYCHCZASOWYM §§ OD 24 DO 28 NADANO NOWĄ NUMERACJĘ OD 23 DO 272017-03-17 do dziś
614.01.2021 R., REP. A NR 521/2021, NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, W § 6 DODANO PKT 20 I 21)2021-03-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2003-01-02 do dziś
2. ImionaBOHDAN WŁODZIMIERZ2003-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 49 500,00 ZŁ2004-03-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYVH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE2014-05-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWIERSKA WASILEWSKA2017-03-17 do dziś
2. ImionaKATARZYNA ANNA2017-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-03-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-03-17 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASILEWSKI2013-10-25 do dziś
2. ImionaBOHDAN WŁODZIMIERZ2013-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLAREK2013-03-15 do dziś
2. ImionaMONIKA2013-03-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-03-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-03-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2013-03-15 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2013-03-15 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2013-03-15 do dziś
456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2013-03-15 do dziś
556 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2013-03-15 do dziś
656 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2013-03-15 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-03-15 do dziś
858 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2013-03-15 do dziś
986 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2016-12-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE2021-03-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R. data złożenia 23.11.20042004-11-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 24.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
4data złożenia 06.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-17 do dziś
5data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
6data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
7data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
8data złożenia 11.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
9data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
10data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
11data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
13data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
15data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
17data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
19data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
20data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-11-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-17 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-01-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-11-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-14 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-17 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-10 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-30 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-16 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-06 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-05 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów