ENEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000145256
Numer REGON: 931161656
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2021-09-24
Sygnatura akt[RDF/333326/21/479]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 931161656 NIP 89921741662008-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNA VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 76972003-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2003-01-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica PAPROTNA nr domu 5 kod pocztowy 51-117 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2014-11-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.12.1997 R., KANCELARIA NOTARIALNA W WOŁOWIE NOT. TADEUSZ GRODZICKI REP. A NR 8461/19972003-01-03 do dziś
222.12.2003 R.; REPERTORIUM A NR 1099/2003, NOTARIUSZ JOLANTA SZUMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. SUDECKA 74 LOK. 35: -ZMIENIONO § 6 ORAZ § 7.2004-01-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYWIŃSKI2003-01-03 do dziś
2. ImionaOLAF2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ (SŁOWNIE: SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2004-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-03 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKI2003-01-03 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 15 (SŁOWNIE: PIĘTNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ (SŁOWNIE: SZESNAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH)2004-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKACPERCZYK2003-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MIKOŁAJ2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 16 (SŁOWNIE: SZESNAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 17.600 ZŁ (SŁOWNIE: SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY SZEŚĆSET ZŁOTYCH)2004-01-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50600,00 PLN2004-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2003-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYWIŃSKI2003-01-03 do dziś
2. ImionaOLAF2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEKARSKI2003-01-03 do dziś
2. ImionaJACEK WOJCIECH2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASPERCZYK2003-01-03 do dziś
2. ImionaPIOTR MIKOŁAJ2003-01-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-01-03 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2021-02-25 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy127 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2021-02-25 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2021-02-25 do dziś
327 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2021-02-25 do dziś
446 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2021-02-25 do dziś
546 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2021-02-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 10.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-24 do dziś
3data złożenia 11.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-12 do dziś
4data złożenia 17.05.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-05-28 do dziś
5data złożenia 18.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
6data złożenia 22.04.2009 okres 2008 ROK2009-05-22 do dziś
7data złożenia 17.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
8data złożenia 27.06.2011 okres 2010 ROK2011-07-14 do dziś
9data złożenia 26.04.2012 okres 01.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
10data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
11data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
12data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16data złożenia 24.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-12 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-05-28 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
42008 ROK2009-05-22 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
62010 ROK2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
801.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-03-24 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-05-12 do dziś
4OD 01.01.2006 DO 31.12.20062007-05-28 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-25 do dziś
62008 ROK2009-05-22 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-06 do dziś
82010 ROK2011-07-14 do dziś
901.01.2011 R. 31.12.2011 R.2012-05-18 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.2012 R.2013-08-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów