SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W PILE

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000145204
Numer REGON: 000981624
Numer NIP: 7641776034
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-15
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2024-03-22
Sygnatura akt[RDF/587250/24/374]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-15 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009816242003-01-15 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI” W PILE2003-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W PILE nr w rejestrze 2392003-01-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2003-01-15 do dziś
2. Adresulica SIKORSKIEGO nr domu 33 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA 2003-01-15 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBUDOWLANI_PILA@WP.PL2015-09-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.11.1995 R.2003-01-15 do dziś
225.06.2003 R. -UCHWALENIE NOWEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI.2003-10-24 do dziś
320.06.2006 R., -ZMIENIONO: § 3 UST. 1 I 4, § 4 UST. 2, § 6 UST. 4, § 12 UST. 1, § 13 UST. 2 PKT 3, § 14, § 16, § 17 PKT 1 I 6, § 18, § 19 UST. 1 PKT 1 ORAZ UST. 2 I 3, W CZĘŚCI III TYTUŁ DZIAŁU II, § 20 UST. 1, 2, 3, 4 I 6, § 22, § 23, § § 24-28, § § 30-33, § 37, § 38 UST. 1, § 40 UST. 2 I 3, § 47, § 48, § 55, § 74 UST. 1, § 75 UST. 1, § 81, § 89 UST. 2, § 90, § 94 UST. 2, § 95, § 96, § 97, § 105 UST. 1 I 2, § 109, § 110, § 112 UST. 2, 4 I 5, -DODANO: § 17 PKT 10, § 80 UST. 4, § 112 UST. 7, -SKREŚLONO: § 19 UST. 1 PKT 4, § 20 UST. 5, § 21, DZIAŁ V W CZĘŚCI III (§ § 44-46), § 87 UST. 4, § 92, § 107, § § 116-119, 04.08.2006 R. -SPROSTOWANO § 81 UST. 1 ZD.1.2006-08-10 do dziś
428.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 5 UST. 3 PKT 1, § 16 UST. 2 PKT 4, 5, 6-10, § 23 UST. 3 PKT 2, UST. 5, § 24, § 25 UST. 3, § 30 UST. 1, 3, 4, § 50 UST. 2, § 56 PKT 2, § 62, § 69 UST. 2 PKT 1, 3, § 73, § 76 UST. 1, 2, 3 I 5, § 77 UST. 2 I 3, § 78-80, § 91, § 94 UST. 1-3, § 96 UST. 1 PKT 2, § 99 UST. 2 PKT 1, § 110, § 111, § 112 UST. 2, 4 I 7, -DODANO: § 16 UST. 5, § 25 UST. 5-11, § 30 UST. 5 I 6, § 69 UST. 2A, § 76 UST. 1A, § 94 UST. 6, § 99 UST. 3, SKREŚLONO: § 23 UST. 6, § 54 UST. 3, § 55, § 58, § 66 UST. 1 PKT 2, § 71, § 81, § 82 UST. 1, 2, § 83-85, § 86 UST. 1, § 87 UST. 2, § 88-90, § 96 UST. 1 PKT 3, 4.2008-02-25 do dziś
517.06.2010 R. -ZMIENIONO: § 5 UST. 2, § 5 UST. 3 PKT 2, § 64 UST. 1 PKT 1, § 64 UST. 1 PKT 2.2010-11-10 do dziś
612.06.2018R.; - ZMIENIONO: §5 UST.2, §6 UST.2-5, §6A, §7 UST.1, UST.3, UST.5, UST.6, §8 UST.1, §9 UST.1, §10, §11 UST.1, §12, §13, §14, §17 PKT 2, §20 UST.2, §50, §51, §52, §54, §57, §59, §62, §68 UST.1, §69 UST.1, UST.2 PKT 1 I PKT.5, §70 UST.1 I UST.2, §72, §73 UST.2, UST.3, UST.4, UST.5, UST.8, §74 UST.1, 2 I 3, §75, §76 UST.1, UST.1A, UST.2-5, §77 UST.1-7, §86, §95, §96 UST.1 I 2, §97 UST.1 I 2, §98, §99, §100, §101 UST.1 I 2, §102, §104, §110 UST.2, UST.6 PKT.2, §112 UST.4, 5, 72018-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2003-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBADZIŃSKA2019-02-13 do dziś
2. ImionaDANUTA WŁADYSŁAWA2019-02-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA2019-02-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-13 do dziś
21. NazwiskoGRZELAK2003-01-15 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2003-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-15 do dziś
31. NazwiskoNOWAK2003-01-15 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2003-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKA2023-09-13 do dziś
2. ImionaPATRYCJA2023-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHAŁEK2023-09-13 do dziś
2. ImionaMICHALINA2023-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIASECZNY2018-10-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2018-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2018-10-26 do dziś
2. ImionaMARCIN2018-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOSMATKA2023-09-13 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2023-09-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-10 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-10 do dziś
368 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-11-10 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-11-10 do dziś
581 10 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2010-11-10 do dziś
641 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-11-10 do dziś
741 20 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW2010-11-10 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH2010-11-10 do dziś
943 39 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-11-10 do dziś
1068 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-06-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 23.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA ZEBRANIA CZŁONKÓW Z DNIA 11.06.2002 R 2001 R.2003-01-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-10-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-09-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
5data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
6data złożenia 22.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
7data złożenia 16.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
9data złożenia 23.08.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-10 do dziś
10data złożenia 23.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
11data złożenia 18.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
12data złożenia 14.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
13data złożenia 07.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
14data złożenia 03.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
15data złożenia 07.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
16data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
17data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
21data złożenia 06.09.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-06 do dziś
22data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
23data złożenia 22.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-10 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-20 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202023-06-20 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192023-06-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R.2003-01-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-08 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-10 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-09 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-09 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-25 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-11-10 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-14 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
1001.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-28 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-06 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-20 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów