„ASTRA” JANUSZ BISKUPSKI I BARBARA BISKUPSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000145067
Numer REGON: 290002623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2020-07-10
Sygnatura akt[RDF/222520/20/113]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2002-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP2900026232002-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTRA” JANUSZ BISKUPSKI I BARBARA BISKUPSKA SPÓŁKA JAWNA2002-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat M. KIELCE gmina M. KIELCE miejscowość KIELCE2002-12-23 do dziś
2. Adresulica ELIZY ORZESZKOWEJ nr domu 2 nr lokalu B kod pocztowy 25-435 poczta KIELCE kraj POLSKA 2002-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki124.09.1992 ROK -UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ; 17.11.2002 ROK -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ.2002-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2002-12-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 K.S.H.; WSPÓLNICY SPÓŁKI: SPÓŁKA CYWILNA „ASTRA” BISKUPSKI J. I S-KA: JANUSZ BISKUPSKI, BARBARA BISKUPSKA; EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: NR 21594/02/H, NR 21593/01/H.2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUPSKI2002-12-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBIGNIEW2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUPSKA2002-12-23 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-12-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2002-12-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2002-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTOWANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI.2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUPSKI2002-12-23 do dziś
2. ImionaJANUSZ ZBIGNIEW2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISKUPSKA2002-12-23 do dziś
2. ImionaBARBARA2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2002-12-23 do dziś
251 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-12-23 do dziś
351 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2002-12-23 do dziś
451 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2002-12-23 do dziś
551 38 A SPRZEDAŻ HURTOWA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-12-23 do dziś
651 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-12-23 do dziś
751 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-12-23 do dziś
851 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2002-12-23 do dziś
951 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2002-12-23 do dziś
1051 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2002-12-23 do dziś
1152 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-12-23 do dziś
1251 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2002-12-23 do dziś
1352 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2002-12-23 do dziś
1452 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-12-23 do dziś
1552 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2002-12-23 do dziś
1652 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2002-12-23 do dziś
1752 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2002-12-23 do dziś
1852 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-12-23 do dziś
1952 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-12-23 do dziś
2052 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-12-23 do dziś
2152 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2002-12-23 do dziś
2252 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2002-12-23 do dziś
2351 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2002-12-23 do dziś
2452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2002-12-23 do dziś
2552 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH2002-12-23 do dziś
2652 47 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK, GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH2002-12-23 do dziś
2752 48 E SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK2002-12-23 do dziś
2852 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2002-12-23 do dziś
2952 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2002-12-23 do dziś
3060 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-12-23 do dziś
3163 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2002-12-23 do dziś
3263 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2002-12-23 do dziś
3351 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2002-12-23 do dziś
3451 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU2002-12-23 do dziś
3551 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-12-23 do dziś
3651 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2002-12-23 do dziś
3751 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2002-12-23 do dziś
3851 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.05.2006 okres OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-05-26 do dziś
2data złożenia 26.04.2007 okres OD DNIA 01.01.2006 R. -DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
3data złożenia 14.05.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
4data złożenia 15.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD DNIA 01.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R.2006-05-26 do dziś
2OD DNIA 01.01.2006 R. DO DNIA 31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
3OD DNIA 01.01.2007 R. DO DNIA 31.12.2007 R.2008-06-12 do dziś
4OD DNIA 01.01.2008 R. DO DNIA 31.12.2008 R.2009-06-30 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-10 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów