SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMY JEDNORODZINNE „POŁUDNIE”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000145001
Numer REGON: 910206906
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-24
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[TO.VII NS-REJ.KRS/5749/23/966]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-24 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 910206906 NIP 88810093812010-10-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DOMY JEDNORODZINNE „POŁUDNIE”2002-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze RSA 4802002-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat M. WŁOCŁAWEK gmina M. WŁOCŁAWEK miejscowość WŁOCŁAWEK2002-12-24 do dziś
2. Adresulica KRASIŃSKIEGO nr domu 1 kod pocztowy 87-800 poczta WŁOCŁAWEK 2002-12-24 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejDOMYJEDNORODZ.SM@GMAIL.COM2018-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1DATA UCHWALENIA PIERWOTNEGO STATUTU 27 KWIETNIA 1995 R UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 19 MARCA 2002 R ZMIENIAJĄCA STATUT W CAŁOŚCI2002-12-24 do dziś
227.08.2020 R.; ZMIANA CAŁEJ TREŚCI STATUTU2021-01-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPAR. 65 STATUTU SPÓŁDZIELNI STANOWI IŻ OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2002-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOSTRZEWSKA2023-06-30 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA HALINA2023-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-30 do dziś
21. NazwiskoKRAJEWSKI2023-06-30 do dziś
2. ImionaZYGMUNT2023-06-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZADU2023-06-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2022-10-28 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WALDEMAR2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSOWSKA2022-10-28 do dziś
2. ImionaMARIA ELŻBIETA2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2019-09-02 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁ KAZIMIERZ2019-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKI2021-01-21 do dziś
2. ImionaHENRYK2021-01-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-21 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaDESKIEWICZ2022-10-28 do dziś
2. ImionaWOJCIECH2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZEGORZEWSKI2022-10-28 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR GRZEGORZ2022-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2001 R -31 GRUDZIEŃ 2001 R data złożenia 19.04.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZEŃ 2001 R -31 GRUDZIEŃ 2001 R2002-12-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R. data złożenia 16.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.2003-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-16 do dziś
4data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2004 -31.12.20042010-10-27 do dziś
5data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2005 -31.12.20052010-10-27 do dziś
6data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2006 -31.12.20062010-10-27 do dziś
7data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-10-27 do dziś
8data złożenia 21.12.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-10-27 do dziś
9data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
10data złożenia 26.10.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
11data złożenia 17.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
12data złożenia 17.07.2013 okres ROK 20122013-08-27 do dziś
13data złożenia 21.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
14data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
15data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
16data złożenia 31.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
17data złożenia 04.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-04 do dziś
18data złożenia 05.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-05 do dziś
19data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
20data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
21data złożenia 13.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
22data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
23data złożenia 04.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042010-10-27 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052010-10-27 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062010-10-27 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072010-10-27 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082010-10-27 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
9ROK 20122013-08-27 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZEŃ 2001 R -31 GRUDZIEŃ 2001 R2002-12-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. - 31.12.2002 R.2003-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-09-16 do dziś
401.01.2004 -31.12.20042010-10-27 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052010-10-27 do dziś
601.01.2006 -31.12.20062010-10-27 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072010-10-27 do dziś
801.01.2008 -31.12.20082010-10-27 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-10-27 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-11-02 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-11 do dziś
12ROK 20122013-08-27 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-07 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-22 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-13 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
22OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów