SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OSIEDLE LEŚNE”

Stan na dzień 2024-02-25 godz. 09:03:54
Numer KRS: 0000144973
Numer REGON: 001399760
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-24
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2023-12-08
Sygnatura akt[RDF/573605/23/58]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-24 do dziś
2. Numer REGON\NIP0013997602002-12-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „OSIEDLE LEŚNE”2002-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WLKP. nr w rejestrze 8992002-12-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat MIĘDZYRZECKI gmina SKWIERZYNA miejscowość SKWIERZYNA2002-12-24 do dziś
2. Adresulica LEŚNA nr domu 8A kod pocztowy 66-440 poczta SKWIERZYNA 2002-12-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1UJEDNOLICONY TEKST STATUTU Z DNIA 09.12.1995 R. WRAZ Z ANEKSEM Z DNIA 27.05.1996 R.2002-12-24 do dziś
229.11.2002 ROK -TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-03-27 do dziś
305.01.2004 R., TEKST JEDNOLITY STATUTU;2004-01-14 do dziś
410.06.2006 R., -TEKST JEDNOLITY STATUTU; 02.10.2006 R., ZMIANA PAR. 15 UST. 5, PAR. 31 UST. 3, PAR. 52; PAR. 53 UST. 3; PAR. 62 UST. 4, PAR. 682006-11-28 do dziś
524.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 1; § 5; § 8; § 11; § 12; § 15; § 16; § 19; § 24; § 25; § 26; § 27; § 28; § 29; § 31; § 32; § 35; § 39; § 40; § 42; § 51; § 52; § 53; § 55; § 58; § 59; § 61; § 70; § 71; § 74; § 81; § 82; § 83; § 84; § 85; § 88; § 89; DODANO: § 21 ZE ZNACZKIEM 1; § 25 ZE ZNACZKIEM 1; § 41 ZE ZNACZKIEM 1; § 41 ZE ZNACZKIEM 2; § 51 ZE ZNACZKIEM 1; § 51 ZE ZNACZKIEM 2; § 51 ZE ZNACZKIEM 3; § 51 ZE ZNACZKIEM 4; § 51 ZE ZNACZKIEM 5; § 75 ZE ZNACZKIEM 1. SKREŚLONO: § 13; § 44; § 56; § 57; § 63; § 66; § 72; § 73 14.08.2008 R. -ZMIENIONO: § 31; § 522008-09-26 do dziś
629.05.2010 R. ZMIANA: PAR. 20 UST. 1, PAR. 76 UST. 4, PAR. 86 UST. 3, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU2010-06-21 do dziś
730.09.2022 R. - ZMIENIONO: PAR 2, PAR 7 UST.1 PKT 2, PAR 9 UST.2, PAR12 UST.7 I UST.11,PAR14, PAR15, PAR19 UST.4, PAR21,PAR 22 UST.1, PAR 23 UST.3, PAR 24 UST.1 I UST.5, PAR 26 UST.4, PAR 28 UST.3, PAR 31 UST.1, UST.2, UST.3 I UST.4, PAR 32 UST.1 PKT 9, PAR32 UST.1 PKT 19, PAR 34 UST.4, PAR37 UST.2, PAR 41(1) UST.1, UST.3, UST.4 I UST.5, PAR 42, PAR 47, PAR 52, PAR 53, PAR 62 UST.1, PAR 76 UST.1, PAR 76 UST.6, PAR82, PAR 83 UST.1,; PAR 90 UST.3. DODANO: UST.2(1) W PAR22, UST.5 W PAR22, UST.3 W PAR25, UST.1(1) W PAR28, UST.4 W PAR28, OD PAR29(1) DO PAR29(11), UST.2(1) W PAR 31, UST.6 W PAR 35, PUNKTY 14, 15, 16 I 17 W UST.2 PAR36, UST.3 W PAR 55,UST.1(1) W PAR 76. SKREŚLONO: UST.10 W PAR 12, UST.2, UST.3 I UST.10 W PAR 18, PAR 20, UST.13 W PAR 23, UST.2 W PAR 27, PAR 29 , PUNKT 20 W UST.1 PAR 32, PAR 45, UST.2 I UST.3 W PAR 46, PAR 51(4), PAR 51(5), UST.4 I UST.5 W PAR 58, PAR 68, UST.7, UST.8 I UST.9 W PAR 76, PAR 84, PAR 85, PAR 86, PAR 87, PAR 88, PAR 93.2023-03-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2006-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoROZWAŁKA2011-08-30 do dziś
2. ImionaRYSZARD MIROSŁAW2011-08-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-08-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2011-08-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-08-30 do dziś
21. NazwiskoSTEFAŃSKA2005-08-11 do dziś
2. ImionaDOROTA EWA2005-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-08-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2005-08-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-08-11 do dziś
31. NazwiskoZIEMSKA2004-10-21 do dziś
2. ImionaEWA2004-10-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-10-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2005-08-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-10-21 do dziś
41. NazwiskoCZUJKO2002-12-24 do dziś
2. ImionaADAM STANISLAW2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2002-12-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-24 do dziś
51. NazwiskoSZAŁACHOWSKI2002-12-24 do dziś
2. ImionaMARIAN2002-12-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2002-12-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEĆ OLESIŃSKA2023-03-07 do dziś
2. ImionaBARBARA2023-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOS2023-03-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2023-03-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-03-07 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRZELAK2019-08-28 do dziś
2. ImionaANNA JOLANTA2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-28 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMILEJ2019-08-28 do dziś
2. ImionaMARIA2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOBAŃSKI2019-08-28 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-28 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKURZAWSKI2019-08-28 do dziś
2. ImionaJERZY2019-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 NABYWANIE BUDYNKÓW I GARAŻY W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2008-09-26 do dziś
241 20 Z BUDOWANIE BUDYNKÓW I GARAŻY W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2015-09-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK2003-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK data złożenia 06.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-10-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
4data złożenia 23.11.2006 okres 01.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-11-28 do dziś
5data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
6data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-13 do dziś
8data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
9data złożenia 28.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
10data złożenia 28.05.2012 okres 01.01.2011 R -31.12.2011 R2012-06-12 do dziś
11data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-09 do dziś
12data złożenia 28.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 31.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
14data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
16data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20data złożenia 11.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
21data złożenia 21.12.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-21 do dziś
22data złożenia 21.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-21 do dziś
23data złożenia 09.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-11-28 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
401.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-13 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
701.01.2011 R -31.12.2011 R2012-06-12 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-21 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-21 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 ROK -31.12.2002 ROK2003-08-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 ROK -31.12.2003 ROK2004-10-21 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
401.01.2005 R., -31.12.2005 R.,2006-11-28 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-08-14 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-08-27 do dziś
701.01.2008 R., -31.12.2008 R.,2009-07-13 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-30 do dziś
1001.01.2011 R -31.12.2011 R2012-06-12 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-08-09 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-16 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
20OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-11 do dziś
21OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-21 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-12-21 do dziś
23OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-13 do dziś
24OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-12-08 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów