„BUSINESS CONSULTING BIELSKO-BIAŁA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000144877
Numer REGON: 070430447
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-14
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-12-28
Sygnatura akt[BB.VIII NS-REJ.KRS/8544/20/963]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 070430447 NIP 54702473502007-07-05 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUSINESS CONSULTING BIELSKO-BIAŁA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-12-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 22172003-01-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA2003-01-14 do dziś
2. Adresulica MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ nr domu 5 kod pocztowy 43-300 poczta BIELSKO-BIAŁA kraj POLSKA 2003-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.10.1993 NOT. MARIA DĄBROWSKA, KANCEARIA NOTARIALNA W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, REP. A NR 2593/1993 ZMIANA: 20.06.2002 NOT. JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ, REP. A NR 3470/2002 -ZMIENIONO: PAR. 7, 8.1, 11, 12, 14, 16.2, 17, 21.3.42003-01-14 do dziś
202.04.2003 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ NOTARIUSZ MGR JAN GROCHOWICZ -REPERTORIUM A NUMER 1822/2003 ZMIANA PARAGRAFU: 2 I 18.1.2003-05-10 do dziś
306.01.2010 R., REPERTORIUM A NUMER 82/2010 NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ -ZMIANA § 72010-02-16 do dziś
420.10.2020 R., AKT NOTARIALNY, REPERTORIUM A NUMER 4863/2020, NOTARIUSZ JAN GROCHOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ PRZY UL. BARLICKIEGO 13 - ZMIENIONO §22020-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-14 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERES2003-01-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2003-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000, 00 ZŁ2020-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘKAWA2020-12-28 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2020-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000,00 ZŁ2020-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE I BEZ ŻADNYCH OGRANICZEŃ -INNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 300.000,00 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2003-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁĘKAWA2006-05-19 do dziś
2. ImionaMAREK JAN2006-05-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2006-05-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMERES2003-01-14 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2003-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2003-01-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMERES2003-05-10 do dziś
2. ImionaJOLANTA MARIA2003-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-10 do dziś
21. NazwiskoWILGUS2003-05-10 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WITOLD2003-05-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-05-10 do dziś
31. NazwiskoWILGUS2003-01-14 do dziś
2. ImionaJUSTYNA BARBARA2003-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-14 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-02-16 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2010-02-16 do dziś
343 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2010-02-16 do dziś
443 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2010-02-16 do dziś
541 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-02-16 do dziś
642 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2010-02-16 do dziś
742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2010-02-16 do dziś
842 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-02-16 do dziś
942 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2010-02-16 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2020-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 17.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-13 do dziś
2data złożenia 17.05.2006 okres 2005 ROK2006-06-01 do dziś
3data złożenia 31.05.2007 okres 2006 ROK2007-07-05 do dziś
4data złożenia 16.06.2008 okres ZA 2007 ROK2008-07-10 do dziś
5data złożenia 01.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-16 do dziś
6data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
7data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
8data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
9data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
10data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
11data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
13data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16data złożenia 08.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-06-01 do dziś
22006 ROK2007-07-05 do dziś
3ZA 2007 ROK2008-07-10 do dziś
42008 ROK2009-06-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-13 do dziś
22005 ROK2006-06-01 do dziś
32006 ROK2007-07-05 do dziś
4ZA 2007 ROK2008-07-10 do dziś
52008 ROK2009-06-16 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-16 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-17 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-16 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów