SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROZŁOGI”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000144869
Numer REGON: 012094552
Numer NIP: 5250012917
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-06
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-10-24
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/49746/22/72]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012094552 NIP 52500129172014-04-10 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ROZŁOGI”2018-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 30262003-01-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-06 do dziś
2. Adresulica LAZUROWA nr domu 14 kod pocztowy 01-315 poczta WARSZAWA 2003-01-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.09.1991 R.2003-01-06 do dziś
217.10.2003 UCHWALONO NOWĄ WERSJĘ STATUTU2003-10-28 do dziś
323.11.2005 R. ZMIANA §73 LIT.A, C, §74 UST. 1, §75 UST. 2, §79, §90 UST. 1 LIT.A2005-12-20 do dziś
421.06.2006 R ZMIANA PARAGRAFÓW: 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 28, 32, 33, 39, 40, 42, 51, 53, 55, 57, 63, 65, 65 A, 67, 68, 69, 70, 72, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 95, 103 A, 104, 108, 110, 126, 127, 128, 129, 129 A, 130, 131, 132, 133, 1352006-07-20 do dziś
529.11.2007 PARAGRAFY: 1, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 65A, 70, 71, 72, 83, 90, 102, 103, 108, 110, 128, 129, 129A, 132, 136.2008-01-10 do dziś
619.06.2009 R. -ZMIANA §§ 16, 43, 56.2009-07-21 do dziś
723.06.2010 R., §§ 1, 2, 7, 8, 10, 11, 54, 58, 63, 65, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 84, 85, 90, 108, 134.2010-08-10 do dziś
823 MAJA 2018 R. ZMIANA STATUTU SPÓŁDZIELNI PORZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCEGO STATUTU I PRZYJĘCIE NOWEGO JEDNOLITEGO STATUTU2018-11-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK).2019-01-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSANECKI2022-10-24 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW2022-10-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-10-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2022-10-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-10-24 do dziś
21. NazwiskoZAWIDZKI2014-04-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WŁADYSŁAW2014-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-04-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-04-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-04-10 do dziś
31. NazwiskoPRZYBYLSKI2012-07-04 do dziś
2. ImionaMIKOŁAJ2012-07-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-07-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-04 do dziś
41. NazwiskoPIAST2003-01-06 do dziś
2. ImionaHENRYK2003-01-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU, CZASOWO DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ2003-01-06 do dziś
PREZES ZARZĄDU2003-07-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-06 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-06 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRÓLAK2019-07-16 do dziś
2. ImionaBOŻENA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAMIŃSKA2019-07-16 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUSZYŃSKI2019-07-16 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRADEL2019-07-16 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF MARIAN2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNIK2019-07-16 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUSZEWSKI2019-07-16 do dziś
2. ImionaJAKUB KONRAD2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKARWIŃSKA2019-07-16 do dziś
2. ImionaELŻBIETA HELENA2019-07-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-16 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGDZIAREK2016-12-12 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2016-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaLECH STELMACH2016-12-12 do dziś
2. ImionaPAULINA ANNA2016-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-12 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZARNECKA2016-12-12 do dziś
2. ImionaBOŻENA STEFANIA2016-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-12 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWAN2016-12-12 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2016-12-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-08-10 do dziś
293 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2010-08-10 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2010-08-10 do dziś
441 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-08-10 do dziś
568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-08-10 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-08-10 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.20022003-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 02.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2003 -31.12.20032004-09-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R2006-07-20 do dziś
6data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
8data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
11data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
12data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
14data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
15data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
16data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
17data złożenia 31.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
18data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
19data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
20data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.2005 R2006-07-20 do dziś
201.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
3OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R2006-07-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-31 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-05-04 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.2005 R2006-07-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-21 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-21 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-06 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-17 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów