„AQUA - FERR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-25 godz. 08:03:22
Numer KRS: 0000144845
Numer REGON: 451157206
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-31
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2013-12-19
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/10905/13/931]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 451157206 NIP 71818975452007-08-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA -FERR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. ŁOMŻA gmina M. ŁOMŻA miejscowość ŁOMŻA2002-12-31 do dziś
2. Adresulica SIKORSKIEGO nr domu 164 kod pocztowy 18-400 poczta ŁOMŻA 2005-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki131.10.2002 R. W KN BARBARY PEŁNY W ŁOMŻY, REP. A 5829/02 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-31 do dziś
210.11.2006 R. W KN BARBARY PEŁNY W ŁOMŻY, REP. A 5926/2006 ZMIENIONO § 6, § 10 PKT 2, W § 17 DODANO PKT 42007-01-24 do dziś
323.06.2009 R. W KN BARBARY PEŁNY W ŁOMŻY, REP. A NR 4598/2009 ZMIENIONO § 6, § 9, § 17 PKT 42009-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONARZEWSKI2002-12-31 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBA2002-12-31 do dziś
2. ImionaWIESŁAW2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-31 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIKULIŃSKI2002-12-31 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-31 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCWALINA2002-12-31 do dziś
2. ImionaADAM2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-12-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-31 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKI2003-07-10 do dziś
2. ImionaPIOTR2003-07-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-07-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 11 (JEDENAŚCIE) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.500 (PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH2003-07-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-10 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZUBA2008-07-03 do dziś
2. ImionaBARBARA2008-07-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-07-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2008-07-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2008-07-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2002-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANACH2010-08-26 do dziś
2. ImionaHANNA2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-08-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKONARZEWSKI2010-08-26 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-26 do dziś
21. NazwiskoPIKULIŃSKI2010-08-26 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2010-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-26 do dziś
31. NazwiskoRUTKOWSKI2009-09-07 do dziś
2. ImionaROBERT2009-09-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-09-07 do dziś
41. NazwiskoMASŁOWSKA2008-07-03 do dziś
2. ImionaAGATA2005-01-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-01-27 do dziś
51. NazwiskoSZUBA2003-10-17 do dziś
2. ImionaBARBARA2003-10-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-17 do dziś
61. NazwiskoKNEĆ2002-12-31 do dziś
2. ImionaMARCIN MATEUSZ2002-12-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-09-07 do dziś
216 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2009-09-07 do dziś
316 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA2009-09-07 do dziś
416 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH2009-09-07 do dziś
516 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-09-07 do dziś
625 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2009-09-07 do dziś
725 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ2009-09-07 do dziś
833 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-09-07 do dziś
933 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-09-07 do dziś
1033 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-09-07 do dziś
1141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-09-07 do dziś
1242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-09-07 do dziś
1342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2009-09-07 do dziś
1442 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-07 do dziś
1543 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-09-07 do dziś
1643 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-09-07 do dziś
1743 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-09-07 do dziś
1843 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-09-07 do dziś
1943 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-09-07 do dziś
2043 31 Z TYNKOWANIE2009-09-07 do dziś
2143 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-09-07 do dziś
2243 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-09-07 do dziś
2343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-09-07 do dziś
2443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-09-07 do dziś
2543 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2009-09-07 do dziś
2643 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-07 do dziś
2745 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-09-07 do dziś
2846 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-09-07 do dziś
2946 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-09-07 do dziś
3047 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-09-07 do dziś
3161 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2009-09-07 do dziś
3262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-09-07 do dziś
3362 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-09-07 do dziś
3462 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-09-07 do dziś
3562 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-09-07 do dziś
3663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-09-07 do dziś
3768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-09-07 do dziś
3871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-09-07 do dziś
3971 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 19.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 21.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-09-30 do dziś
3data złożenia 21.08.2006 okres 2005 ROK2006-08-23 do dziś
4data złożenia 04.07.2007 okres 2006 ROK2007-08-09 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-17 do dziś
6data złożenia 01.09.2009 okres 2008 ROK2009-09-07 do dziś
7data złożenia 15.07.2010 okres 2009 ROK2010-08-26 do dziś
8data złożenia 12.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-29 do dziś
9data złożenia 08.08.2012 okres 2011 ROK2012-09-26 do dziś
10data złożenia 29.11.2013 okres 2012 ROK2013-12-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 ROK2006-08-23 do dziś
22006 ROK2007-08-09 do dziś
32007 ROK2008-07-17 do dziś
42008 ROK2009-09-07 do dziś
52009 ROK2010-08-26 do dziś
62010 ROK2011-07-29 do dziś
72011 ROK2012-09-26 do dziś
82012 ROK2013-12-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-13 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-09-30 do dziś
32005 ROK2006-08-23 do dziś
42006 ROK2007-08-09 do dziś
52007 ROK2008-07-17 do dziś
62008 ROK2009-09-07 do dziś
72009 ROK2010-08-26 do dziś
82010 ROK2011-07-29 do dziś
92011 ROK2012-09-26 do dziś
102012 ROK2013-12-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
1
1. Informacja o ogłoszeniu upadłościorgan SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W ŁOMŻY WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr V GU 2/10 data 28.06.20102010-07-30 do dziś
2. Informacja o zakończeniu postępowania upadłościowegosposób POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ŁOMŻY WYDZIAŁU V GOSPODARCZEGO STWIERDZAJĄCE ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA UPADŁOŚCIOWEGO, SYGN. AKT VG UP 1/10 data 19.12.20112011-12-30 do dziś
3. Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowegoPROWADZENIE UPADŁOŚCI Z MOŻLIWOŚCIĄ ZAWARCIA UKŁADU2010-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane syndyka
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane osoby powołanej w toku postępowania upadłościowego
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów