SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DZIENNIKARZY „FOKSAL”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000144446
Numer REGON: 001072527
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-07-17
Sygnatura akt[RDF/548513/23/875]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010725272002-12-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA DZIENNIKARZY „FOKSAL”2002-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 16592002-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2002-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ORZYCKA nr domu 8 nr lokalu 96A kod pocztowy 02-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu129.03.1983 R. 05.06.2002 R. PRZYJĘŁO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2002-12-30 do dziś
214.05.2003 R. ZMIENIA SIĘ: TREŚĆ PARAGRAFÓW NR: 54, 56, 57, 60, 80 UST. 3, 90, 91, 94 -WYKREŚLA SIĘ PARAGRAF NR 92, -DOPISUJE SIĘ ROZDZIAŁ „2.2 SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALI”. POZOSTAŁE ROZDZIAŁY OTRZYMUJĄ NUMERY KOLEJNE. W ROZDZIALE „2.2 WPROWADZA SIĘ PARAGRAFY NR: 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. POZOSTAŁE PARAGRAFY STATUTU OTRZYMUJĄ NUMERY KOLEJNE. W ROZDZIALE 2.12.” SKUTKI USTANIA CZŁONKOSTWA DOPISUJE SIĘ PARAGRAFY NR: 102, 1042003-07-03 do dziś
316 CZERWCA 2004 R. ZMIANA § 36 UST. 1 STATUTU2004-09-28 do dziś
428.09.2006 -§ § 4, 6, 8, 17, 23, 31, 36, 43, 45, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 66, 69, 71, 85, 86, 88, 94, 96, 98, 99, 101, 104, 105.2007-05-08 do dziś
527.11.2007 R. § § -4, 6, 8, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 31, 37, 41, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 85, 88.2008-02-19 do dziś
625.06.2014 R. § 73 UST. 2 ZMIANA2014-09-29 do dziś
720.06.2018 R., §4, §6, §6A, §7, §7A, §9, §10, §12, §13, §14, §15, §16, §17, §21, §22, §23, §31, §34A, §37, §49, §50, §51, §53, §57, §68, §67, §89, §90, §91, §92, §93, §94, §95, §96, §97, §98, §99, §100, §102, §105, §106, §107.2018-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PEŁNOMOCNIKIEM DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE2002-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCZAJKOWSKI2007-09-20 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2007-09-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-09-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2007-09-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-09-20 do dziś
21. NazwiskoSZCZEPANIAK2006-07-11 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2006-07-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-07-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2008-08-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-07-11 do dziś
31. NazwiskoMALISZEWSKI2004-11-25 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2004-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-11-25 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-25 do dziś
41. NazwiskoRUSZCZAK2004-09-28 do dziś
2. ImionaZOFIA KRYSTYNA2004-09-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2004-09-28 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-09-28 do dziś
51. NazwiskoWÓJCICKI2002-12-30 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MIECZYSŁAW2002-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-30 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-30 do dziś
71. NazwiskoTOMKIEWICZ2002-12-30 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2002-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRZOZOWSKA HEROD2022-09-02 do dziś
2. ImionaMARZENA LAURA2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIGOŃ2022-09-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA BARBARA2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRACZKOWSKA2022-09-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKSIĘŻOPOLSKA BISIŃSKA2022-09-02 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOŁUBEK2022-09-02 do dziś
2. ImionaJACEK2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBANIEWICZ2022-09-02 do dziś
2. ImionaIRENA ELŻBIETA2022-09-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-09-02 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKILJAŃCZYK2017-08-23 do dziś
2. ImionaANNA MARIA2017-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2022-09-02 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2022-09-02 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2022-09-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 10.07.2006 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
2data złożenia 24.01.2008 okres 01.01.2005 -31.12.20052008-01-31 do dziś
3data złożenia 24.01.2008 okres 01.01.2004 -31.12.20042008-01-31 do dziś
4data złożenia 18.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
5data złożenia 14.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
6data złożenia 21.10.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
7data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
8data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
9data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
10data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
13data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
14data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
17data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
18data złożenia 12.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-12 do dziś
19data złożenia 15.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052008-01-31 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042008-01-31 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-12 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-08-01 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052008-01-31 do dziś
301.01.2004 -31.12.20042008-01-31 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-08 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-10-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-11 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-29 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-21 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-17 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-12 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-12 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-07-12 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów