„DNV-TOURS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000144384
Numer REGON: 510683576
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-09-22
Sygnatura akt[RDF/241600/20/719]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 510683576 NIP 58602211572007-11-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DNV-TOURS POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY V WYDZIAŁ GOSPODARCZY W OLSZTYNIE nr w rejestrze 24102002-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN2002-12-18 do dziś
2. Adresulica WILCZYŃSKIEGO nr domu 25 E nr lokalu 227 kod pocztowy 10-686 poczta OLSZTYN 2004-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki117.06.1992 R. NOTARIUSZ ANNA NIEDUŻAK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 1915/92; 19.11.2002 R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 1484/02-ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 14, PAR. 17, PAR. 19, PAR. 22 UMOWY2002-12-18 do dziś
204.09.2007 R. NOTARIUSZ BOLESŁAW PIOTROWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 2391/2007 -ZMIENIONO § 7 I § 9.2007-11-20 do dziś
311.08.2016 R., NOTARIUSZ ZBIGNIEW WŁADYSŁAWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W OLSZTYNIE, REP. A NR 5515/2016 - ZMIENIONO: § 7 I § 92016-12-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„DNV VERLAG” GMBH2002-12-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały545 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 681250,00 ZŁ2016-12-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2002-12-18 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego681250,00 ZŁ2016-12-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1381250,00 ZŁ2007-11-20 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2002-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHESSE2002-12-18 do dziś
2. ImionaGERD LUDWIG2018-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-18 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy179 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2016-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE2016-12-09 do dziś
256 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-12-09 do dziś
370 22 Z DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 17.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2005-06-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 27.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
3data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.; 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
4data złożenia 29.10.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
5data złożenia 01.07.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
6data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
7data złożenia 04.07.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
8data złożenia 02.07.2012 okres 2011 R.2012-07-06 do dziś
9data złożenia 12.07.2013 okres 2012 R.2013-08-26 do dziś
10data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
11data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
13data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
14data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
16data złożenia 22.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.; 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
201.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
301.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
501.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
62011 R.2012-07-06 do dziś
72012 R.2013-08-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2005-06-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-12 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.; 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-23 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-10-30 do dziś
501.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-07-15 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-07-05 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-06 do dziś
82011 R.2012-07-06 do dziś
92012 R.2013-08-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów