„ARTEXIM” HOUSEHOLD-FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000144335
Numer REGON: 630528259
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-08
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2021-03-28
Sygnatura akt[RDF/282918/21/693]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-08 do dziś
2. Numer REGON\NIP6305282592003-01-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEXIM” HOUSEHOLD-FASHION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 55502003-01-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat ŚREMSKI gmina ŚREM miejscowość PSARSKIE2003-01-08 do dziś
2. Adresulica LEŚNA nr domu 2 kod pocztowy 63-100 poczta ŚREM kraj POLSKA 2003-01-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA Z DNIA 28.01.1991 R.; PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W POZNANIU, NR REP. A. II 583/91., PAR. 2, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 17 A AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.10.2002 NR REP A 5906/2002 R. NOTARIUSZ JOANNA JAŚKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KÓRNIKU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 17 A2003-01-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-08 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-08 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIAK2003-01-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA TERESA2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500 ZŁ2003-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVAN DER PLIGT2003-01-08 do dziś
2. ImionaPIETER FRANCOIS2003-01-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.500 ZŁ2003-01-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-01-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2003-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-01-08 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZASADY REPREZENTACJI SPÓŁKI OKREŚLA SIĘ NASTĘPUJĄCO: 1. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI BĘDZIE JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU, 2. JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI BĘDZIE WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-01-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDZIAK2003-01-08 do dziś
2. ImionaELŻBIETA TERESA2003-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-01-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy117 72 Z PRODUKCJA ODZIEŻY DZIANEJ2003-01-08 do dziś
251 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2003-01-08 do dziś
351 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2003-01-08 do dziś
452 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY2003-01-08 do dziś
563 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2003-01-08 do dziś
660 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2003-01-08 do dziś
771 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO2003-01-08 do dziś
851 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH2003-01-08 do dziś
970 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2003-01-08 do dziś
1071 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2003-01-08 do dziś
1152 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-08 do dziś
1218 10 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ2003-01-08 do dziś
1352 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2003-01-08 do dziś
1418 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH2003-01-08 do dziś
1518 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA2003-01-08 do dziś
1618 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA2003-01-08 do dziś
1718 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY2003-01-08 do dziś
1818 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-01-08 do dziś
1917 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-01-08 do dziś
2018 30 Z WYPRAWIANIE I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH; PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH2003-01-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-01 do dziś
2data złożenia 28.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów