SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GALERA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000144271
Numer REGON: 001243963
Numer NIP: 8520400218
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2021-09-29
Sygnatura akt[RDF/336950/21/303]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012439632002-12-18 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GALERA”2002-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 21682002-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-12-18 do dziś
2. Adresulica MICKIEWICZA nr domu 26B nr lokalu 1 kod pocztowy 70-386 poczta SZCZECIN 2002-12-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY STATUTU W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE Z DNIA 13.01.2002.2002-12-18 do dziś
25.10.2003 ZMIANA BRZMIENIA §53 UST 1 STATUTU2004-05-17 do dziś
306.06.2004 R. ZMIANA BRZMIENIA: § 3, § 4, § 5, § 6, § 11, § 18, § 29, § 31, § 34, § 36, § 39, § 44, § 46, § 66, § 7, § 45 UST. 2. DODAJE SIĘ: § 19 PRIM, § 29 PRIM, § 30, § 30 PRIM, § 30 Z IND. 2, , § 34 PRIM, § 39 PRIM, § 39 Z IND.2. USUWA SIĘ: § 32.2004-08-26 do dziś
419.06.2005 R., -ZMIANA BRZMIENIA: § 48, § 50, § 53, § 60, § 61, USUWA SIĘ: § 70, § 71, § 72, § 73, § 74, § 75, § 76, § 77.2005-08-08 do dziś
511.06.2006 R. ZMIANA BRZMIENIA: § 6 UST. 9, § 12 UST. 1, § 13 UST. 1, 2, § 14 UST. 1, 2, § 31 UST. 1, § 39 UST. 1 PKT E), § 39” UST. 1, 2, § 40 UST. 1, § 41 UST. 1, § 44 UST. 1, 4, § 45, § 46 UST. 11, § 54, § 66 UST. 2 PKT 6). DODANO: § 6”, § 5 UST. 5 PKT 6), § 8”, § 14 UST. 4, § 49 UST. 2”. USUNIĘTO: § 30 UST. 1 PKT A).2006-08-18 do dziś
618.11.2007 R. ZMIANA BRZMIENIA: § 4 UST. 3 PKT 2, UST. 6, § 6, UST. 7, 9, 10, § 6”, § 19 UST. 2 PKT A), § 29 UST. 1, § 29” UST. 2, 4, § 31 UST. 2, § 34 UST. 1, 2, § 36 UST. 1 PKT A) UST. 4, § 38, § 39, § 41 UST. 3, 4, 8, § 44 UST. 1, 2, 3, § 46 UST. 11, § 48 UST. 3, § 50 PKT 2, § 51 UST. 5, 6, § 52 UST. 1, § 53, § 58 UST. 1 DODANO: § 2 UST. 3, § 8 UST. 5, § 31 UST. 3, § 51 UST. 7, 8, 9, § 58 UST. 3, 4, § 78 UST. 2 PKT 1/ D/ USUNIĘTO: § 3 UST. 2 PKT 1”, § 6 UST. 5”, § 29 UST. 2, 3, 4, § 20, § 30”, § 30 (Z INDEKSEM GÓRNYM 2), § 31 UST. 1 PKT B/C/, § 36 UST. 5, 6, § 39”, § 39 (Z INDEKSEM GÓRNYM 2), § 46 UST. 4.2007-12-20 do dziś
727 CZERWCA 2011 R. ZMIANA BRZMIENIA § 46 PKT 10.2011-07-19 do dziś
827 CZERWCA 2018 R. PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-10-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARTOSZEWICZ2015-01-26 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2015-01-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-01-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-01-26 do dziś
21. NazwiskoKAMIENOWSKA2010-07-01 do dziś
2. ImionaBOŻENA2010-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-01 do dziś
31. NazwiskoWOŹNICKI2010-07-01 do dziś
2. ImionaJERZY FRANCISZEK2010-07-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-07-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-07-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-07-01 do dziś
41. NazwiskoBOGUNIECKI2004-08-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2004-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-08-26 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-26 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-18 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-12-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSIECKI2019-08-26 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAROCKI2019-08-26 do dziś
2. ImionaJACEK JERZY2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYBKA2017-03-03 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2017-03-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-03 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBANEK TABOR2019-08-26 do dziś
2. ImionaANETA IRENA2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUPIŃSKI2019-08-26 do dziś
2. ImionaWALDEMAR BOGDAN2019-08-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-09-22 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-09-22 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-09-22 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2020-09-22 do dziś
435 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-09-22 do dziś
536 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2020-09-22 do dziś
637 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2020-09-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 29.03.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 5/2003 Z DN. 28.03.2004 R.2004-05-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 05.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-08-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
4data złożenia 26.06.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
5data złożenia 09.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-30 do dziś
6data złożenia 08.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-11 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
8data złożenia 14.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-19 do dziś
10data złożenia 11.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-17 do dziś
11data złożenia 12.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-07 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
14data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
15data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-30 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-11 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-19 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-17 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-07 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA OKRES OD 19.09.2002 DO 5.06.2003 R.2004-05-17 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-08-26 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-08 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-08-18 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-30 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-08-11 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-10 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-17 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-19 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-17 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-08-07 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów