AF MARCOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-04-20 godz. 08:01:27
Numer KRS: 0000144122
Numer REGON: 010446797
Numer NIP: 1180052699
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-18
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-07-04
Sygnatura akt[RDF/519770/23/51]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP0104467972002-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAF MARCOTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-05-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO nr w rejestrze 393012002-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-17 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. TRANSPORTOWCÓW nr domu 28 nr lokalu 2 kod pocztowy 02-858 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.01.1993 R., KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAWA STACHYRA W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 90, REP. A-520/93 18.11.2002 R., KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR JANUS W WARSZAWIE, UL. CHOCIMSKA 14, REP. A-1916/2002, ZMIANA §4, §6, §7, §8, §10, §11, §12, §13, §14, §15, §18 I WYKREŚLENIE USTĘPU 5 §13, USTĘPU 3 §17 ORAZ §19, §20 I §21 UMOWY SPÓŁKI2002-12-18 do dziś
225.11.2005 R. KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR JANUS W WARSZAWIE UL. MODLIŃSKA 190, REP. A NR 2748/2005 ZMIANA §7 §8 UMOWY SPÓŁKI2005-12-20 do dziś
310.12.2008 R REP A NR 14366/2008, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI W WARSZAWIE, ZMIANA PAR. 6.1, TEKST JEDNOLITY2009-01-09 do dziś
4AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.02.2016 R., REP. A NR 1213/2016, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA ZBRZEŻNA-CĄKAŁA, KAMILA KALIŃSKA NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W WARSZAWIE, ZMIANY: § 1 ORAZ § 4 UMOWY SPÓŁKI2016-05-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAF MARCOTEC GMBH2016-03-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000,00 ZŁOTYCH2009-06-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-06-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-12-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport125800,00 PLN2002-12-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSHOUKIER2019-04-29 do dziś
2. ImionaRENE GUIDO2009-06-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-04-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-10-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-23 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy177 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-01-09 do dziś
282 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-01-09 do dziś
395 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-01-09 do dziś
447 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-09 do dziś
547 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-01-09 do dziś
662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-01-09 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-01-09 do dziś
846 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2015-07-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-03 do dziś
247 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-07-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-29 do dziś
2data złożenia 22.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-05-29 do dziś
3data złożenia 09.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
4data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
5data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
6data złożenia 27.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-18 do dziś
7data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
8data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
9data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
10data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
12data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
13data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
14data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-12-18 do dziś
16data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
18data złożenia 29.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
19data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-05-29 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-12-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2006 -31.12.20062007-05-29 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-04-15 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-07-20 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-05-18 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-09 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-02 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-29 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192002-12-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-29 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów