SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOBRA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000143967
Numer REGON: 810902508
Numer NIP: 8561144634
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-06-27
Sygnatura akt[RDF/394713/22/327]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810902508 NIP 85611446342009-06-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOBRA”2002-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 25042002-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat ŁOBESKI gmina DOBRA miejscowość DOBRA2002-12-17 do dziś
2. Adresmiejscowość DOBRA ulica SŁONECZNA nr domu 1 nr lokalu 9 kod pocztowy 72-210 poczta DOBRA kraj POLSKA 2007-05-25 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMDOBRA@WP.PL2015-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108 MAJA 1996 R.2002-12-17 do dziś
27 MAJA 2014 R. - ZMIENIONO: §2 UST.2; §3 UST.2 PKT 1A; §3 UST.2 PKT 1B; §3 UST.2 PKT 6; §3 UST.4; §4 UST.2 PKT 2; §11 UST.1; §28 UST. ZDANIE 1; §29; §30; §34 UST. PKT 4; §41 UST.1; §41 UST.5; §42 UST.1; §44 UST.1; §64 UST.1 I UST.2; - DODANO: §3 UST.2 PKT 1C; PO §6 PKT 11; §6 PKT 12; PO §7 §7A; PO §63 DODANO DZIAŁ XIII; W §64 DODANO UST.3; PO §64 DODANO DZIAŁ XIV; §65;2015-01-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM2002-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPIETRZAK2013-07-16 do dziś
2. ImionaEWA BOGUSŁAWA2013-07-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-07-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-16 do dziś
21. NazwiskoRUSAKOWICZ2008-05-19 do dziś
2. ImionaREGINA2008-05-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2008-05-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU2008-05-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2008-05-19 do dziś
31. NazwiskoSZCZEPAŃSKI2004-11-05 do dziś
2. ImionaJAN2004-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-05 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-11-05 do dziś
41. NazwiskoKURIATA2004-11-05 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2004-11-05 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-05 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-05 do dziś
51. NazwiskoWASILEWICZ2002-12-17 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-12-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-17 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUTKOWSKA2020-10-27 do dziś
2. ImionaMARZENA2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaIWASZKO2020-10-27 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBLAJER2017-09-18 do dziś
2. ImionaURSZULA2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-18 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRATIUK2017-09-18 do dziś
2. ImionaJÓZEFA2017-09-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-18 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁUKOMSKI2020-10-27 do dziś
2. ImionaJANUSZ2020-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2020-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 R. data złożenia 29.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 R.2003-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
4data złożenia 07.06.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
5data złożenia 16.05.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-25 do dziś
6data złożenia 05.05.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-19 do dziś
7data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
8data złożenia 25.05.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-16 do dziś
9data złożenia 26.05.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
10data złożenia 24.05.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-31 do dziś
11data złożenia 24.05.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-06 do dziś
12data złożenia 22.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-07 do dziś
13data złożenia 27.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
14data złożenia 29.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-15 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
16data złożenia 26.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
17data złożenia 17.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
18data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
19data złożenia 15.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-15 do dziś
20data złożenia 27.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-25 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-05-19 do dziś
401.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-16 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-31 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-06 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-15 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2002 DO 31.12.2002 R.2003-08-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-06-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-07 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-05 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-05-25 do dziś
601.01.2008 R. DO 31.12.2008 R.2009-06-23 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-06-16 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-07-14 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-05-31 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-06 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-01-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-18 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-24 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów