FIRMA DORADCÓW PODATKOWYCH GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000143940
Numer REGON: 278008470
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-07-11
Sygnatura akt[RDF/530416/23/839]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA DORADCÓW PODATKOWYCH GWARANT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TYCHY gmina TYCHY miejscowość TYCHY2018-03-13 do dziś
2. Adresmiejscowość TYCHY ulica UL. DAMROTA nr domu 66 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY kraj POLSKA 2018-03-13 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejMARCHEWICZ@GWARANT.TYCHY.PL2018-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki105-12-2002 R. AKT NOTARIALNY KANCELARIA NOTARIALANA JACEK DAROWSKI I TOMASZ JANIK SPÓŁKA CYWILNA W TYCHACH UL. GROTA-ROWECKIEGO NR 44 REP. A NR 6432/2002.2002-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHEWICZ2002-12-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2005-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGIELECKI2005-12-13 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JAN2005-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2005-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ2005-12-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2005-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI MOŻE BYĆ JEDNO LUB WIELOOSOBOWY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ORAZ PROKURENT NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZY USTANOWIENIU PROKURY.2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCHEWICZ2002-12-23 do dziś
2. ImionaANDZREJ KRZYSZTOF2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2002-12-23 do dziś
274 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20.12.2002 -31.12.2003 data złożenia 21.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 20.12.2002 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20.12.2002 -31.12.20032004-08-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
3data złożenia 17.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
4data złożenia 07.12.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062008-01-04 do dziś
5data złożenia 19.11.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-07 do dziś
6data złożenia 19.11.2009 okres 01.01.2007-31.12.20072009-12-11 do dziś
7data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-08-12 do dziś
8data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-08-12 do dziś
9data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-08-12 do dziś
10data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-12 do dziś
11data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-12 do dziś
12data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
13data złożenia 02.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
14data złożenia 14.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
17data złożenia 17.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
18data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
19data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
20data złożenia 11.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2006-31.12.20062008-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
201.01.2006-31.12.20062008-01-04 do dziś
301.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-07 do dziś
401.01.2007-31.12.20072009-12-11 do dziś
5OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-08-12 do dziś
6OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-08-12 do dziś
7OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-08-12 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-04 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
301.01.2006-31.12.20062008-01-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-12-07 do dziś
501.01.2007-31.12.20072009-12-11 do dziś
6OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-08-12 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-08-12 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-08-12 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-08-12 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-12 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-29 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-28 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-17 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów