„UNIVERSAL TRADING AND SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000143842
Numer REGON: 273318124
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-19
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2013-11-06
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/50116/13/873]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 273318124 NIP 62719240382009-10-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„UNIVERSAL TRADING AND SERVICES” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2013-11-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 607482002-12-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2002-12-19 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WANDY nr domu 14 nr lokalu 29 kod pocztowy 03-949 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 07.10.1996 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ MARIĄ CIASTOŃ W BĘDZINIE-REP. A 4699/96 AKT ZAŁOŻYCIELSKI; AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.10.1996 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM RENATĄ MARIĄ CIASTOŃ W BĘDZINIE-REP. A 4725/96 ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIGO: PAR. 7 I PAR. 8; AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.01.2000 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM WALDEMAREM LEŚNIEWSKIM W WARSZAWIE-REP. A 615/2000 ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIGO: PAR. 3; AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.09.2002 R. SPORZĄDZONY PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ WOLSKĄ W WARSZAWIE-REP. A 4368/2002 ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIGO: PAR. 2, PAR. 6, PAR. 9 UST. 4, PAR. 22 UST. 3, PAR. 20 UST. 2, PAR. 23.2002-12-19 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.02.2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA ANNĘ WOLSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE REP. A NR 249/2006 ZMIANA § 7, 8, 9 UMOWY SPÓŁKI2006-03-28 do dziś
305.06.2012 R., REP. A NR 1392/2012, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR LEONARSKI, MIROSŁAW WIĘCH S.C. ZMIANA §2, §6, §9 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2012-08-10 do dziś
416.10.2012 R., REP. A NR 3067/2012, NOTARIUSZ ARTUR LEONARSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; ZM. § 6, TEKST JEDNOLITY.2012-11-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFINANCIAL CONSULTING S.A.R.L.2013-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.999.500 ZŁOTYCH2013-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-01-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego4999500,00 ZŁ2010-01-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2012-08-10 do dziś
247 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2012-08-10 do dziś
351 10 Z TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI2012-08-10 do dziś
451 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW2012-08-10 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2012-08-10 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2012-08-10 do dziś
773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2012-08-10 do dziś
873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2012-08-10 do dziś
973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2012-08-10 do dziś
1073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2012-08-10 do dziś
1168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-11-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 15.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 13.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042006-01-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 13.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032006-01-12 do dziś
4data złożenia 28.09.2006 okres 20052006-10-18 do dziś
5data złożenia 28.02.2008 okres 2006 ROK2008-03-06 do dziś
6data złożenia 16.12.2008 okres ROK 20072008-12-30 do dziś
7data złożenia 20.01.2010 okres 2008 ROK2010-02-01 do dziś
8data złożenia 15.04.2011 okres ROK 20092011-04-22 do dziś
9data złożenia 13.12.2011 okres ROK 20102011-12-20 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta12006 ROK2008-03-06 do dziś
2ROK 20072008-12-30 do dziś
32008 ROK2010-02-01 do dziś
4ROK 20092011-04-22 do dziś
5ROK 20102011-12-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-10-18 do dziś
22006 ROK2008-03-06 do dziś
3ROK 20072008-12-30 do dziś
42008 ROK2010-02-01 do dziś
5ROK 20092011-04-22 do dziś
6ROK 20102011-12-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ROK 20052006-10-18 do dziś
22006 ROK2008-03-06 do dziś
3ROK 20072008-12-30 do dziś
42008 ROK2010-02-01 do dziś
5ROK 20092011-04-22 do dziś
6ROK 20102011-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji13.09.2013 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „UNIVERSAL TRADING AND SERVICES” SP. Z O.O. Z DNIA 13.09.2013 R. - PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE ARTURA LEONARSKIEGO REP. NR 2420/20132013-11-06 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR SAMODZIELNIE2013-11-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoHAFSI2013-11-06 do dziś
2. ImionaHAITHEM2013-11-06 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności13.09.2013 UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ „UNIVERSAL TRADING AND SERVICES” SP. Z O.O. Z DNIA 13.09.2013 R. - PROTOKÓŁ SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W WARSZAWIE ARTURA LEONARSKIEGO REP. NR 2420/20132013-11-06 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2013-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów