SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W BOBRÓWKU „W LIKWIDACJI”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000143616
Numer REGON: 210448695
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-09-14
Sygnatura akt[RDF/420929/22/84]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP2104486952002-12-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „DOM” W BOBRÓWKU „W LIKWIDACJI”2002-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM nr w rejestrze ARS 10042002-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat STRZELECKO-DREZDENECKI gmina STRZELCE KRAJEŃSKIE miejscowość BOBRÓWKO2002-12-23 do dziś
2. Adresmiejscowość BOBRÓWKO ulica CHOSZCZAŃSKA nr domu 17 kod pocztowy 66-510 poczta BOBRÓWKO kraj POLSKA 2012-07-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu108.07.1997 R.2002-12-23 do dziś
216.06.2011 R. -ZMIANA TREŚCI § 44 UST. 12011-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMARECKI2002-12-23 do dziś
2. ImionaADAM2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYWARA2002-12-23 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WIESŁAW2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOLAN2002-12-23 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-09-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 16.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2004-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 05.10.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-07 do dziś
4data złożenia 07.11.2006 okres 01.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-11-27 do dziś
5data złożenia 27.09.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-16 do dziś
6data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
7data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-07-18 do dziś
11data złożenia 26.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
12data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13data złożenia 19.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
18data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
19data złożenia 14.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-11-27 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-16 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
701.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-07-18 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2004-09-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-10-20 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-07 do dziś
401.01.2005 ROK -31.12.2005 ROK2006-11-27 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-11-16 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-04 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-24 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-14 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-08-24 do dziś
1001.01.2011 R., -31.12.2011 R.,2012-07-18 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-04 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-24 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁA NR 3/01 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 22.08.2001 R. UCHWAŁA NR 6/II/2002 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 19.09.2002 R.2002-12-23 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARSZAŁ2002-12-23 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAWA2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów