SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GLINKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000143570
Numer REGON: 270545240
Numer NIP: 6460010434
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu46Data dokonania wpisu2022-06-10
Sygnatura akt[RDF/388235/22/581]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP2705452402002-12-17 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GLINKA”2002-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO-REJESTROWY nr w rejestrze 12772002-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. TYCHY gmina M. TYCHY miejscowość TYCHY2002-12-17 do dziś
2. Adresulica WŁADYSŁAWA HAŃCZY nr domu 31 kod pocztowy 43-100 poczta TYCHY 2002-12-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu106.08.1991 R. -PIERWSZA REJESTRACJA STATUTU 18.12.2001 R. ZMIANA PAR. PAR. 1-15 WŁĄCZNIE, PAR. 25, PAR. 27, PAR. 31 ORAZ PAR. PAR. 41-86 WŁĄCZNIE2002-12-17 do dziś
217.06.2003 R. ZMIENIONO: PAR. PAR. 43, 55, 56, 57, 62, SKREŚLONO: PAR. 84, A PAR. PAR. 85 I 86 OTRZYMUJĄ NUMERACJĘ 84 I 852003-09-10 do dziś
325.06.2004 R. -ZMIENIONO PAR. 78 STATUTU2004-08-09 do dziś
421.06.2006 R. -ZMIENIONO §§ -3, 5, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 27, 31, 32, 35, 36, 38, 41, 43, 46, 48, 52, 56, 57, 58, 60, 75-83 WŁĄCZNIE USUNIĘTO §§ 84, 85 DODANO § 18A, § 56 ZE ZNACZKIEM 12006-09-08 do dziś
524.05.2007 R. ZMIENIONO PAR. 21 UST. 32007-06-25 do dziś
628.11.2007 R. PAR. 3 UST. 3, W PAR. 5 DODANO UST. 3, PAR. 7 UST. 2 PKT D, PAR. 7 UST. 5, W PAR. 7 SKREŚLONO UST. 6, PAR. 8 UST. 1 PKT C, J, K, W PAR. 11 UST. 2 DODANO PKT 6, PAR. 13 UST. 3, PAR. 15 UST. 1, PAR. 16 UST. 1 I 2, W PAR. 16 SKREŚLONO UST. 5, TYTUŁ ROZDZIAŁU 1, PAR. 17 UST. 1, 2, 3, 4, PAR. 18, SKREŚLONO PAR. 18 A, PAR. 19 UST. 1, 2, 3, 4, W PAR. 19 SKREŚLONO UST. 5, PAR. 20 UST. 1, 2, W PAR. 20 DODANO UST. 4, 5, PAR. 21 UST. 1, 2, 3, 4, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25 UST. 2, W PAR. 25 DODANO UST. 3, PAR. 26 UST. 1, 2, 3, 4, DODANO UST. 5, PAR. 27 UST. 1 PKT 7, PAR. 27 UST. 2, PAR. 30, PAR. 31 UST. 2, 3, 4, PAR. 32 UST. 2 PKT 1 A, 1 B, 5, 6, PAR. 32 UST. 3, PAR. 35, PAR. 36, PAR. 37, TYTUŁU ROZDZIAŁU 4, PAR. 38 UST. 4, PAR. 41 UST. 1, PAR. 42 UST. 1, 2, PAR. 43 UST. 1 A, 2, 4, 5, SKREŚLONO PAR. 46, SKREŚLONO PAR. 47, PAR. 48 UST. 1 PKT 1, PAR. 48 UST. 4, 5, 6, PAR. 50, PAR. 51 UST. 1, 3, 4, PAR. 54 UST. 1, PAR. 55 UST. 1, 2, 3, W PAR. 55 DODANO UST. 4, PAR. 56 UST. 1, 2, 3, W PAR. 56 DODANO UST. 4, SKREŚLONO PAR. 56 ZE ZNACZKIEN 1, PAR. 57 UST. 2, SKREŚLONO PAR. 58, SKREŚLONO PAR. 59, PAR. 60 UST. 1-5, PAR. 61 UST. 2, PAR. 62, PAR. 64 UST. 2, PAR. 65 UST. 2, PAR. 68 UST. 6, PAR. 75 UST. 1-5, PAR. 76 UST. 4, PAR. 78 UST. 1, PAR. 79 PKT 1, PAR. 80.2008-03-14 do dziś
725.06.2009 R. -ZMIENIONO PAR. 31 UST. 1, W PAR. 32 DODANO UST. 4, W PAR. 18 DODANO PKT 13, WPAR. 27 UST. 1 DODANO PKT 17, PAR. 34 UST. 1;2009-09-24 do dziś
820.06.2013R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW UCHWALIŁO NOWY STATUT2013-07-09 do dziś
908.06.2016R., UCHWALONO NOWY STATUT2016-09-01 do dziś
1006.06.2018 R. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW UCHWALIŁO NOWY STATUT2018-08-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2002-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB DWAJ PEŁNOMOCNICY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2009-09-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPATER2021-08-11 do dziś
2. ImionaMARCIN WINCENTY2021-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-08-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-11 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-03-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-03-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAKALARSKA DYDUCH2018-08-21 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2018-08-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAS2014-07-22 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2014-07-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-22 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUCHA2017-08-01 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR JÓZEF2017-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-01 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUDELSKI2017-08-01 do dziś
2. ImionaEDWARD STEFAN2017-08-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-01 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoKOLCZAK2012-11-13 do dziś
2. ImionaANNA LUCYNA2012-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-13 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ (UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 18.102012 R.)2012-11-13 do dziś
21. NazwiskoLEWICKA2012-11-13 do dziś
2. ImionaMARIOLA JOLANTA2012-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-11-13 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI NA ZEWNĄTRZ (UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 18.102012 R.)2012-11-13 do dziś
31. NazwiskoCZEMBOR2022-02-14 do dziś
2. ImionaALICJA2022-02-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-02-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDOKONYWANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI ORAZ REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI PRZED WSZELKIMI URZĘDAMI (W TYM SKARBOWYMI), INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI (W TYM SPÓŁDZIELCZYMI), ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I SAMORZĄDOWEJ ORAZ INNYMI OSOBAMI PRAWNYMI, A TAKŻE OSOBAMI FIZYCZNYMI2022-02-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-17 do dziś
270 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-17 do dziś
370 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE2002-12-17 do dziś
492 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2002-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-08-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 02.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
5data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
7data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
8data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
9data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
10data złożenia 28.03.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-06-10 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13data złożenia 18.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
14data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
15data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
16data złożenia 12.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
19data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-10 do dziś
20data złożenia 10.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 - 31.12.20112013-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-06-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-10 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-08-18 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-25 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-08 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-20 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-08 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112013-06-10 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-01 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-12 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-10 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-10 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-10 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów