SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWARECTWO MURCKOWSKIE”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000143449
Numer REGON: 000991427
Numer NIP: 6340015386
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-30
Ostatni wpis Nr wpisu44Data dokonania wpisu2022-06-17
Sygnatura akt[RDF/390106/22/344]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP0009914272003-01-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWARECTWO MURCKOWSKIE”2003-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 8362003-01-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2003-01-30 do dziś
2. Adresulica BIELSKA nr domu 4 kod pocztowy 40-749 poczta KATOWICE 2003-01-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu131.03.1982 R.-DATA UCHWALENIA PIERWSZEGO STATUTU 15.06.2002 R. - DATA UCHWALENIA NOWEGO STATUTU2003-01-30 do dziś
227.10.2003 R. ZMIANY STATUTU-ZMIANA W PAR. 3 UST. 3 PKT 1 -ZMIANA PAR. 3 UST. 3 PKT 7, W PAR. 3 UST. 3 DODAJE SIĘ PKT 12, ZMIANA PAR. 4 UST. 1, W PAR. 5 DODAJE SIĘ UST. 6, 7 I 8, ZMIANA PAR. 7 UST. 1 PKT 4, ZIANA PAR. 7 UST. 1 PKT 10, ZMIANA PAR. 7 UST. 2, ZMIANA PAR. 8 UST. 1 PKT 15, W PAR. 8 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 17 I 18, W PAR. 17 DODAJE SIĘ UST. 5 I 6, ZMIANA PAR. 21 PKT 3, W PAR. 22 UST. 2 SKREŚLA SIĘ PKT 4, ZMIANA PAR. 24 UST. 1, ZMIANA PAR. 25 UST. 1, W PAR. 25 DODAJE SIĘ UST. 13, 14, 15 I 16, ZMIANA PAR. 26 UST. 3, ZMIANA PAR. 30 UST. 1, ZMIANA PAR. 30 UST. 2 I 3, W PAR. 32 DODAJE SIĘ UST. 8, ZMIANA PAR. 37, ZMIANA PAR. 38, ZMIANA PAR. 39, ZMIANA PAR. 40, ZMIANA PAR. 41, PO PAR. 41 DODAJE SIĘ PAR. 41 A, W PAR. 42 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 4, ZMIANA PAR. 45 UST. 4 I 5, W PAR. 43 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 3 I 4, W PAR. 43 DODAJE SIĘ UST. 4, 5, 6 I 7, ZMIANA PAR. 44 UST. 4, W PAR. 46 DODAJE SIĘ UST. 4, 5, 6, 7 I 8, ZMIANA PAR. 47 UST. 4, , W PAR. 47 DODAJE SIĘ UST. 5, W PAR. 48 DODAJE SIĘ UST. 11, ZMIANA PAR. 50 UST. 6, ZMIANA PAR. 51 UST. 1, ZMIANA PAR. 52 UST. 1, W PAR. 54 SKREŚLA SIĘ UST. 4: UST. 5 A UST. 6 OTRZYMUJE NR 4, ZMIANA PAR. 56 UST. 1, ZMIANA PAR. 56 UST. 3, ZMIANA PAR. 56 UST. 4, W PAR. 57 DODAJE SIĘ UST. 8, ZMIANA PAR. 58 UST. 2, ZMIANA PAR. 9 UST. 1 I 2, ZMIANA PAR. 60, ZMIANA PAR. 62, ZMIANA PAR. 64 UST. 2 I 3, W PAR. 64 DODAJE SIĘ UST. 4, ZMIANA PAR. 70 UST. 3, 4, 5 I 6, W PAR. 71 DODAJE SIĘ UST. 4, ZMIANA PAR. 73, ZMIANA PAR. 742003-12-30 do dziś
327.10.2003 R. ZMIANY STATUTU-ZMIANA W PAR. 3 UST. 3 PKT 1 -ZMIANA PAR. 3 UST. 3 PKT 7, W PAR. 3 UST. 3 DODAJE SIĘ PKT 12, ZMIANA PAR. 4 UST. 1, W PAR. 5 DODAJE SIĘ UST. 6, 7 I 8, ZMIANA PAR. 7 UST. 1 PKT 4, ZMIANA PAR. 7 UST. 1 PKT 10, ZMIANA PAR. 7 UST. 2, ZMIANA PAR. 8 UST. 1 PKT 15, W PAR. 8 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 17 I 18, W PAR. 17 DODAJE SIĘ UST. 5 I 6, ZMIANA PAR. 21 PKT 3, W PAR. 22 UST. 2 SKREŚLA SIĘ PKT 4, ZMIANA PAR. 24 UST. 1, ZMIANA PAR. 25 UST. 1, W PAR. 25 DODAJE SIĘ UST. 13, 14, 15 I 16, ZMIANA PAR. 26 UST. 3, ZMIANA PAR. 30 UST. 1, ZMIANA PAR. 30 UST. 2 I 3, W PAR. 32 DODAJE SIĘ UST. 8, ZMIANA PAR. 37, ZMIANA PAR. 38, ZMIANA PAR. 39, ZMIANA PAR. 40, ZMIANA PAR. 41, PO PAR. 41 DODAJE SIĘ PAR. 41 A, W PAR. 42 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 4, ZMIANA PAR. 45 UST. 4 I 5, W PAR. 43 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 3 I 4, W PAR. 43 DODAJE SIĘ UST. 4, 5, 6 I 7, ZMIANA PAR. 44 UST. 4, W PAR. 46 DODAJE SIĘ UST. 4, 5, 6, 7 I 8, ZMIANA PAR. 47 UST. 4, W PAR. 47 DODAJE SIĘ UST. 5, W PAR. 48 DODAJE SIĘ UST. 11, ZMIANA PAR. 50 UST. 6, ZMIANA PAR. 51 UST. 1, ZMIANA PAR. 52 UST. 1, W PAR. 54 SKREŚLA SIĘ UST. 4: UST. 5 A UST. 6 OTRZYMUJE NR 4, ZMIANA PAR. 56 UST. 1, ZMIANA PAR. 56 UST. 3, ZMIANA PAR. 56 UST. 4, W PAR. 57 DODAJE SIĘ UST. 8, ZMIANA PAR. 58 UST. 2, ZMIANA PAR. 59 UST. 1 I 2, ZMIANA PAR. 60, ZMIANA PAR. 62, ZMIANA PAR. 64 UST. 2 I 3, W PAR. 64 DODAJE SIĘ UST. 4, ZMIANA PAR. 70 UST. 3, 4, 5 I 6, W PAR. 71 DODAJE SIĘ UST. 4, ZMIANA PAR. 73, ZMIANA PAR. 742004-02-26 do dziś
424.06.2006 R. UCHWAŁA NR 8 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZATWIERDZAJĄCA ZMIANY W STATUCIE -ZAŁĄCZNIK DO W/W UCHWAŁY ZAWIERA WYSPECYFIKOWANE ZMIANY W STATUCIE 24.06.2006 R. UCHWAŁA NR 9 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW ZATWIERDZAJĄCA TEKST JEDNOLITY STATUTU PO ZMIANACH.2006-07-27 do dziś
516.06.2008 R. UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO W STATUCIE: SPIS TREŚCI, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 37, PAR. 38, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 48, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 70, PAR. 71 SKREŚLONO: PAR. 33-36, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 41A, PAR. 45, PAR. 46 ZMIENIONO ODPOWIEDNIO NUMERY KOLEJNYCH PARAGRAFÓW SKREŚLONO DZIAŁY 9 I 10 ORAZ PAR. 56-69 DODANO NOWE DZIAŁY 9 I 10 WRAZ Z PAR. 47-542008-07-21 do dziś
609.06.2010 R.-UCHWAŁA NR 6 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIANA W PAR. 3 UST. 2, PAR. 3 UST. 3 PKT 6, PAR. 6 UST. 1, PAR. 13 UST. 12, PAR. 27 UST. 2, PAR. 29 UST. 5, PAR. 32 UST. 9 PKT 4, PAR. 39 UST. 8, PAR. 41 UST. 9, PAR. 57 -DODANO: W PAR. 7 UST. 72010-07-28 do dziś
720.06.2018R., PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU2018-12-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2003-01-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU.2003-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoWESOŁOWSKI2018-04-24 do dziś
2. ImionaBOGDAN MIROSŁAW2018-04-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-04-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-04-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-24 do dziś
21. NazwiskoMISIAK2004-08-06 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2004-08-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2004-08-06 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-06 do dziś
31. NazwiskoNOWAK2003-01-30 do dziś
2. ImionaPIOTR HENRYK2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
41. NazwiskoSZENDZIELARZ2003-01-30 do dziś
2. ImionaINGRIDA RENATA2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
51. NazwiskoZIOMEK2003-01-30 do dziś
2. ImionaMAREK2003-01-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-03-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELIŃSKI2020-11-09 do dziś
2. ImionaMAREK KAROL2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRENDO2020-11-09 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MAREK2020-11-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-11-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAŁUSZKA2017-10-27 do dziś
2. ImionaMARIAN KAZIMIERZ2017-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-27 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaANTKOWIAK2017-10-27 do dziś
2. ImionaWIESŁAW STANISŁAW2017-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-27 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLICKI2017-10-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANDRZEJ2017-10-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-07-28 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-07-28 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-07-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 01.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 23.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
5data złożenia 12.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-07-12 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
7data złożenia 09.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
8data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
9data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.20102011-08-16 do dziś
10data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
11data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
12data złożenia 12.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
13data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
14data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
15data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
16data złożenia 30.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
17data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 21.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
20data złożenia 17.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.20102011-08-16 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-06-16 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-27 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-07-12 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-06-26 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-28 do dziś
801.01.2010 R.-31.12.20102011-08-16 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-27 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-06-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-27 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-15 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-05 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-10 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-30 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-21 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-17 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów