„ASTAR PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000143408
Numer REGON: 932884049
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-17
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-10-17
Sygnatura akt[RDF/261429/20/407]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-17 do dziś
2. Numer REGON\NIP9328840492005-04-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ASTAR PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2002-12-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-12-17 do dziś
2. Adresulica KOMUNY PARYSKIEJ nr domu 49-51 kod pocztowy 50-452 poczta WROCŁAW 2005-04-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.12.2002 R., NOTARIUSZ DOROTA BELKA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W TRZEBNICY PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1, REPERTORIUM A NR 3889/2002.2002-12-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-17 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-17 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻEWSKA2002-12-17 do dziś
2. ImionaDANUTA2002-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 54 (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 54.000,00 (PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2002-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-17 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻEWSKI2002-12-17 do dziś
2. ImionaMAREK2002-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 121 (STO DWADZIEŚCIA JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 121.000,00 (STO DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-17 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGŁOWINKOWSKI2002-12-17 do dziś
2. ImionaJACEK2002-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 60.000,00 (SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH2002-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 PLN2002-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1175000,00 PLN2002-12-17 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-17 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2002-12-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻEWSKA2015-05-27 do dziś
2. ImionaDANUTA2015-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2015-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-05-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJEŻEWSKI2002-12-17 do dziś
2. ImionaMAREK2002-12-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-17 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-12-17 do dziś
273 20 Z USŁUGI BADANIA RYNKU I USŁUGI PODOBNE2020-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy163 11 Z USŁUGI PRZETWARZANIA DANYCH I USŁUGI ZARZĄDZANIA STRONAMI INTERNETOWYMI HOSTING ORAZ POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAPEWNIENIEM INFRASTRUKTURY DLA TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ I KOMPUTEROWEJ2020-03-03 do dziś
262 01 USŁUGI ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ROZWOJEM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH2020-03-03 do dziś
362 09 USŁUGI INSTALOWANIA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH2020-03-03 do dziś
447 00 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĄDZI TECHNOLOGII INFORMATYCZNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2020-03-03 do dziś
533 12 USŁUGI NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2020-03-03 do dziś
633 20 USŁUGI INSTALOWANIA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA2020-03-03 do dziś
738 31 USŁUGI DEMONTAŻU WYROBÓW ZUZYTYCH2020-03-03 do dziś
818 20 USŁUGI REPRODUKCJI KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2020-03-03 do dziś
946 75 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2020-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 17.12.2007 okres 01.01.2003-31.12.20032007-12-20 do dziś
2data złożenia 17.12.2007 okres 01.01.2004-31.12.20042007-12-20 do dziś
3data złożenia 17.12.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-12-20 do dziś
4data złożenia 17.12.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-12-20 do dziś
5data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-07-06 do dziś
6data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-07-06 do dziś
7data złożenia 07.03.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R2012-04-11 do dziś
8data złożenia 07.03.2012 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-10-18 do dziś
9data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-17 do dziś
10data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-17 do dziś
11data złożenia 02.02.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-17 do dziś
12data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
13data złożenia 17.08.2019 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-17 do dziś
14data złożenia 17.08.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-17 do dziś
15data złożenia 17.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-17 do dziś
16data złożenia 17.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.03.20172019-08-17 do dziś
17data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2003-31.12.20032007-12-20 do dziś
201.01.2004-31.12.20042007-12-20 do dziś
301.01.2005-31.12.20052007-12-20 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-12-20 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-07-06 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R2012-04-11 do dziś
801.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-10-18 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-17 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-17 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-17 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.03.20172019-08-17 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2003-31.12.20032007-12-20 do dziś
201.01.2004-31.12.20042007-12-20 do dziś
301.01.2005-31.12.20052007-12-20 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-12-20 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2011-07-06 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2011-07-06 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R2012-04-11 do dziś
801.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2012-10-18 do dziś
9OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-03-17 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-03-17 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-03-17 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-08-17 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-08-17 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-08-17 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.03.20172019-08-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów