SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARCEL”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000143404
Numer REGON: 272595962
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-30
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2022-12-29
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/13412/22/755]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP2725959622002-12-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARCEL”2002-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 14142002-12-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat WODZISŁAWSKI gmina RADLIN miejscowość RADLIN2002-12-30 do dziś
2. Adresulica MARIACKA nr domu 30 kod pocztowy 44-310 poczta RADLIN 2002-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu110.01.1995 R. 12.12.2001 R. -ZMIENIONO PAR. : 1 UST. 2; 3; 4; UST. 2, 3, 4; 5 UST. 1, 2, 6; PAR. :10 PKT 2; 12 UST. 2, 3; 13 UST. 1, 4, 7; PAR. : 14; 15; 18 UST. 1, 2; 19 UST. 1, 2; 23; 24; 26; 29; 32; 34; 36; 38; 40; 42; 44 UST. 2; 47 UST. 2; 48; 49 UST. 1, 3; 51 UST. 1; 53; 55; 56; 57; 58; 59; 60; 52; 53; 57 UST. 1 PKT 1; 67 UST. 3; 101 UST. 2 DODANO PAR. : 9 PKT 15; 21 UST. 2; 12 UST. 5 SKREŚLONO PAR. : 5 UST. 5; 6; 7; 8; 9 PKT 7, 12, 14; 13 UST. 2, 3, 5, 6; 16; 17; 20; 22 UST. 6; 25; 27; 28; 30; 31; 33; 35; 39 UST. 2; 49 UST. 2; 51 UST. 2, 4, 5, 6; 52; 61; 64; 65; 662002-12-30 do dziś
224.06.2003 R. -ZMIANA: PAR. 2; PAR. 3; PAR. 4; PAR. 6; PAR. 9; PAR. 10; PAR. 12; PAR. 14; PAR. 17; PAR. 18; PAR. 19; PAR. 45; PAR. 69; PAR. 72 STATUTU2003-08-06 do dziś
317.06.2004 R. -ZMIANA: PAR. 6; PAR. 8; PAR. 27; PAR. 50; PAR. 61; PAR. 66; PAR. 71; PAR. 67 STATUTU2004-10-21 do dziś
48.06.2006 R. -PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU2006-12-13 do dziś
519.04.2007 R. ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 1 PKT 8 SKREŚLONO: PAR. 27 UST. 1 PKT C I PKT E; PAR. 43 UST. 1 PKT C2007-11-19 do dziś
622.11.2007 R. ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 2 PKT 1 I 2; PAR. 4 UST. 4 I 5; PAR. 6; PAR. 7 UST. 1 PKT 2, 3, 10, 11; PAR. 8 UST. 5 I 6; PAR. 9 UST. 13; PAR. 14 UST. 1 I 3; PAR. 16; PAR. 18 UST. 1; PAR. 21 UST. 1; PAR. 22 UST. 3 I 6; PAR. 25 UST. 1, 2 I 6; PAR. 26; PAR. 27; PAR. 28 UST. 1 I 2; PAR. 31; PAR. 34; PAR. 39; PAR. 40 UST. 5; PAR. 43; PAR. 64; PAR. 66; PAR. 68; PAR. 69; PAR. 70 UST. 1, TYTUŁ ROZDZIAŁU II; PAR. 72; PAR. 73; PAR. 74 PKT 14, 16 I 17; PAR. 75 UST. 3 LIT B); PAR. 75 UST. 4 I 6; PAR. 76; PAR. 77; PAR. 78; PAR. 80; PAR. 81; PAR. 83; PAR. 84; PAR. 85; PAR. 87; PAR. 88 UST. 1 PKT 24, 26; PAR. 88 UST. 3; PAR. 89 UST. 2; PAR. 92; PAR. 94 UST. 4; PAR. 99; PAR. 103; PAR. 106; PAR. 108 UST. 1 PKT F DODANO: PAR. 9 UST. 8; PAR. 10 PKT 6; PAR. 12. UST. 3; PAR. 13 UST. 2 PKT C) I D); PAR. 50 UST. 3; PAR. 60 UST. 2, 3, I 4; PAR. 74 UST. 7 I 8; PAR. 81^1; PAR. 103 UST. 4 I 5; PAR. 108 UST. 3 SKREŚLONO: PAR. 20; PAR. 22 UST. 4; PAR. 28 UST. 3 I 4; PAR. 32; PAR. 33; PAR. 68 UST. 2; PAR. 75 UST. 3 LIT. C) I D); PAR. 28 UST. 1 PKT 16, ROZDZIAŁ V ZMIENIONO NUMERACJĘ PAR. 60 NA PAR. 60 UST. 12008-09-11 do dziś
729.06.2010 R. ZMIENIONO: PAR. 3 STATUTU2010-11-02 do dziś
817.06.2011 R. -ZMIENIONO § 92 STATUTU2011-10-04 do dziś
917.05.2012 R. - ZMIENIONO: § 2 UST. 2; § 8 UST. 1; § 22 UST. 6; § 62; § 70 UST. 2 I 5; § 75 UST. 3 PKT B; § 75 UST. 7; § 80 UST. 4 I 5; § 84 UST. 5 I 6; § 87; § 93 UST. 2; § 103 UST. 3, 4 I 5; § 104 UST. 3; § 105 UST. 2; § 113; - DODANO: § 3 UST. 3; § 9 UST. 9; § 73 UST. 3; - SKREŚLONO: § 4 UST. 5; § 21 UST. 3; § 55 UST. 2; § 712013-01-09 do dziś
1020.05.2014 R. - ZMIENIONO: § 105, § 1082014-07-22 do dziś
1123.05.2018 R., UCHWAŁA NR 10/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „MARCEL” - ZMIENIONO: §1, §3, §4, §5, §11 UST.1, §22, §23, §24, §25, §26, §28, §50 UST.1, §51, §60 UST.5, §61 UST.3, §70 UST.4,5, §72 DODAJE SIĘ UST.6,7,8, §76 UST.2, §77, §88 UST.1 PKT 22, §92 UST.2 STATUTU SPÓŁDZIELNI, - WYKREŚLONO: W §7 UST.1 PKT 1 I 4, §8, §9, §10, §12, §13, §14, §16, §21, §31, §34, §36, §40, §41, §49 UST.2, §66, §73 PKT 8, §76 UST.4, §88 UST.1 PKT 232019-01-03 do dziś
1210-11.06.2019 R. - UCHWALENIE NOWEGO STATUTU2020-01-09 do dziś
1309.10.2020 R. - ZMIENIONO: §58 UST.1, §63 UST.3, §76 UST.2, §79 UST.1, §83 UST.1 I UST.32020-12-07 do dziś
1428.09.2021 R. - ZMIENIONO: §55 UST.5, §71 UST. 1 PKT 19, §85 UST. 1 PKT 1, §86 UST. 1, §92 UST. 1 STATUTU2021-10-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.2021-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARON2021-10-19 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-10-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2021-10-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-19 do dziś
21. NazwiskoLIGAS2020-01-31 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW PIOTR2020-01-31 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-31 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-01-31 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-01-31 do dziś
31. NazwiskoSYSKA2005-02-04 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2005-02-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-02-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?VICEPREZES DO SPRAW TECHNICZNYCH2005-02-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-02-04 do dziś
44. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-30 do dziś
51. NazwiskoJURECZKO2002-12-30 do dziś
2. ImionaANIELA2002-12-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSYSKA2022-12-29 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMACHNIK2022-12-29 do dziś
2. ImionaLUCYNA2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMENDLA2022-12-29 do dziś
2. ImionaROMUALD2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCAPŁAP2022-12-29 do dziś
2. ImionaBRONISŁAW2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-29 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2022-12-29 do dziś
2. ImionaARTUR2022-12-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-29 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASZCZYŃSKA2020-01-09 do dziś
2. ImionaDOROTA JADWIGA2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLARCZYK2020-01-09 do dziś
2. ImionaIWONA DOROTA2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-09 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaWORYNA2020-01-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA BARBARA2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-09 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKO2020-01-09 do dziś
2. ImionaBOGDAN2020-01-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoBARON2021-07-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2021-07-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-07-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNIK DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI2021-07-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU, PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2020-01-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZEGO LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO LUB PRAWA WŁASNOŚCI LOKALI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI2020-01-09 do dziś
268 20 Z W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNIA UPOWAŻNIONA JEST DO ORGANIZOWANIA PRZETARGÓW NA ZBYCIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO LUB PRAWA WŁASNOŚCI LOKALU NA ZASADACH OKREŚLONYCH PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ2020-01-09 do dziś
368 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2020-01-09 do dziś
468 20 Z UDZIELANIE POMOCY CZŁONKOM W BUDOWIE PRZEZ NICH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH LUB DOMÓW JEDNORODZINNYCH NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH W SPÓŁDZIELNI2020-01-09 do dziś
568 PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA RZECZ CZŁONKÓW I ICH RODZIN2020-01-09 do dziś
668 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYNAJMU LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ODRĘBNYCH PRZEPISACH, W CELU UZYSKANIA ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA GOSPODAROWANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI2020-01-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 18.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-21 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.08.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-05 do dziś
4data złożenia 16.11.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-12-13 do dziś
5data złożenia 24.08.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-19 do dziś
6data złożenia 05.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
7data złożenia 24.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-11-16 do dziś
8data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-11-02 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
10data złożenia 26.10.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112013-01-09 do dziś
11data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
12data złożenia 23.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
13data złożenia 25.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15data złożenia 31.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
16data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
17data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
18data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-17 do dziś
19data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
20data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11.01.2005 -31.12.20052006-12-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-12-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 -31.12.20052006-12-13 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-19 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-13 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-11-16 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-11-02 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-10-04 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112013-01-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-10-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-10-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów