GS „MIKOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000142928
Numer REGON: 251546983
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-03
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2022-10-19
Sygnatura akt[RDF/453831/22/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2003-01-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP2515469832006-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGS „MIKOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-01-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KROTOSZYŃSKI gmina KOBYLIN miejscowość KOBYLIN2003-01-03 do dziś
2. Adresulica POWSTAŃCÓW WLKP. nr lokalu 47 kod pocztowy 63-740 poczta KOBYLIN kraj POLSKA 2003-01-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.09.2002 R., NOTARIUSZ HALINA OLSZEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W RAWICZU, UL. IGNACEGO BUSZY 5, REP. A NR 3969/2002 14.11.2002 R. NOTARIUSZ HALINA OLSZEWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W RAWICZU, UL. IGNACEGO BUSZY 5, REP. A NR 4675/2002 ZMIENIONO: §6 PKT 1, §8 PKT 1, §16 PKT 4 I 6 SKREŚLONO: §18 PKT 4, 5, 6, 7 DODANO: §20 PKT 62003-01-03 do dziś
2PROTOKÓŁ ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.06.2009 R., REP. A NR 3037/2009, NOTARIUSZ HALINA OLSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W RAWICZU -ZMIENIONO § 18 PKT 1 -DODANO § 18 PKT 92009-11-06 do dziś
310.04.2013R., REP.A NR 2614/2013, NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE; - SKREŚLONO §18 UST. 1, 3, 4 I WPROWADZONO ICH NOWE BRZMIENIE; - SKREŚLONO W CAŁOŚCI §17.2013-07-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2003-01-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2003-01-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2003-10-08 do dziś
2. ImionaLESZEK2003-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały203 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 101.500,00 ZŁ2008-03-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-08 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKOŁAJCZYK2003-10-08 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2003-10-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-10-08 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 229 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 114.500,00 ZŁ2005-03-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-10-08 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDEMBNY2010-12-21 do dziś
2. ImionaMATEUSZ2010-12-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-12-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały442 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 221.000,00 ZŁ2011-10-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-12-21 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLNA2016-12-28 do dziś
2. ImionaBARBARA2016-12-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-12-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały458 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 229.000,00 ZŁ2016-12-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-12-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego668500,00 ZŁ2011-10-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1410000,00 PLN2003-01-03 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2003-01-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2003-01-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOLNY2009-01-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2009-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-01-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-01-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 20 Z OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POMOC DROGOWA2016-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 39 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2016-12-28 do dziś
247 19 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2016-12-28 do dziś
343 39 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2016-12-28 do dziś
447 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW2016-12-28 do dziś
546 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2016-12-28 do dziś
646 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2016-12-28 do dziś
746 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2016-12-28 do dziś
852 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2016-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.10.2002 -31.12.2002 data złożenia 10.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2002 -31.12.20022003-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 23.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
4data złożenia 18.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
6data złożenia 23.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
8data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
9data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
10data złożenia 01.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
11data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
13data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
14data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
15data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
17data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
18data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
19data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
20data złożenia 23.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-23 do dziś
21data złożenia 22.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-22 do dziś
22data złożenia 19.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-01 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-26 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-21 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
801.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów