INTELLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000142898
Numer REGON: 639779081
Numer NIP: 7792126400
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/397304/22/685]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIP6397790812002-12-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTELLIMATIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU nr w rejestrze 137692002-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2002-12-13 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WYBIEG nr domu 6 kod pocztowy 61-315 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2012-04-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.03.2000 R., REP. A NR 3920/2000, NOTARIUSZ E.DOROTA DROŻDŻ, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. NOWOWIEJSKIEGO 20/3 16.10.2002 R., REP. A NR 8995/2002, NOTARIUSZ IRENA ANTKOWIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, UL. LIBELTA 1 -UCHYLONO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI I UCHWALONO NOWE.2002-12-13 do dziś
221.12.2009 R., REP. A 4360/2009, NOTARIUSZ RAFAŁA SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, ZMIENIONO § 4.2010-01-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIŻY2002-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 120.000,00 ZŁ2012-10-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWLAK2015-09-16 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2015-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000,00 ZŁ2015-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego150000,00 PLN2004-02-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPONIŻY2002-12-13 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPAWLAK2012-10-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA EWA2012-10-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-10-30 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2012-10-30 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-28 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-01-28 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-01-28 do dziś
461 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2010-01-28 do dziś
571 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2010-01-28 do dziś
642 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2010-01-28 do dziś
742 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-28 do dziś
843 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-28 do dziś
943 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2016-06-14 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy142 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2016-06-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 08.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 18.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-19 do dziś
4data złożenia 23.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
5data złożenia 06.07.2007 okres 2006 R.2007-07-18 do dziś
6data złożenia 03.07.2008 okres 2007 R.2008-07-21 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 2008 R.2009-08-03 do dziś
8data złożenia 14.06.2010 okres 2009 ROK2010-06-25 do dziś
9data złożenia 07.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-14 do dziś
10data złożenia 09.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-17 do dziś
11data złożenia 03.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-01 do dziś
12data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
13data złożenia 07.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
14data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
15data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
16data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
17data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
18data złożenia 24.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
19data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
20data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
22006 R.2007-07-18 do dziś
32007 R.2008-07-21 do dziś
42008 R.2009-08-03 do dziś
52009 ROK2010-06-25 do dziś
62010 ROK2011-07-14 do dziś
72011 ROK2012-07-17 do dziś
82012 ROK2013-08-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-06-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 R. DO 31.12.2004 R.2005-08-19 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-02 do dziś
42006 R.2007-07-18 do dziś
52007 R.2008-07-21 do dziś
62008 R.2009-08-03 do dziś
72009 ROK2010-06-25 do dziś
82010 ROK2011-07-14 do dziś
92011 ROK2012-07-17 do dziś
102012 ROK2013-08-01 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów