„ENAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000142756
Numer REGON: 015292531
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu30Data dokonania wpisu2020-05-21
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/20347/20/410]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 015292531 NIP 53422112282015-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2002-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KRAKOWIAKÓW nr domu 16 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2011-11-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY 4-12-2002 ROKU PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE UL. ZŁOTA 73 REPERTORIUM A 8915/20022002-12-12 do dziś
2AKT NOTARIALNY (REPERTORIUM A 2204/2003) SPORZĄDZONY 7-04-2003 PRZEZ NOTARIUSZA MICHAŁA WALKOWSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, (UL. ZŁOTA 73) ; ZMIENIONO PARAGRAF 13 I PARAGRAF 19 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2003-05-27 do dziś
320.10.2003 AKT NOTARIALNY (REPERTORIUM A 6585/2003) SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JERZEGO HORBANA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. ZIMNA 2 M.23 ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 9, PAR. 10 UMOWY2004-02-06 do dziś
4AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONY DNIA 19 WRZEŚNIA 2005 R. ZA REPERTORIUM A NR 6052/2005 PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM DOR W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 53, NA MOCY KTÓREGO ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: § 1, § 2, § 4, § 6, § 9, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 19, § 21.2005-10-18 do dziś
5AKT NOTARIALNY PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPORZĄDZONY DNIA 22.09.2005 R. ZA REPERTORIUM A NR 6171/2005 PRZED NOTARIUSZEM ROBERTEM DOR W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWY ŚWIAT 53, NA MOCY KTÓREGO ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI: § 9 UST. 1, § 10;2005-10-27 do dziś
629.04.2008 R. -ANDRZEJ MICOREK -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A 4142/2008 -ZMIENIONO § 9 UST. 1, § 10.2008-07-02 do dziś
713 LUTEGO 2015 R., NOTARIUSZ MAREK MOŚKIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM, REP. A NR 293/2015, ZMIANA: § 9 UST.3, § 10, SKREŚLENIE: § 13 UST.8, § 13 UST.9, § 13 UST. 10 ORAZ NADAJĄCY NOWĄ NUMERACJĘ § 13 UST. 11 I 12, ZMIANA: § 17 UST. 1, § 17 UST.3 ORAZ § 19 UMOWY.2015-03-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-12 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYBULSKI2003-05-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2003-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały76 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 76 000 ZŁOTYCH2008-07-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-05-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHLEWSKI2013-12-10 do dziś
2. ImionaWITOLD2013-12-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały114 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 114.000.00 ZŁ2017-08-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-12-10 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORNUS2020-05-21 do dziś
2. ImionaBARBARA HANNA2020-05-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-05-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 210.000.00 ZŁ2020-05-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-05-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego400000,00 ZŁ2008-07-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2005-10-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTYCZYŃSKA OSIŃSKA2004-02-06 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2004-02-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-02-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2004-02-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-02-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCYBULSKI2003-05-27 do dziś
2. ImionaTOMASZ PAWEŁ2003-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-27 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCHLEWSKI2003-05-27 do dziś
2. ImionaWITOLD JAN2003-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-05-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2003-05-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI2015-03-30 do dziś
218 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-03-30 do dziś
343 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-03-30 do dziś
443 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-03-30 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-30 do dziś
658 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2015-03-30 do dziś
758 13 Z WYDAWANIE GAZET2015-03-30 do dziś
862 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2015-03-30 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2015-03-30 do dziś
1058 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-03-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 18 GRUDNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 18 GRUDNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R. data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-28 do dziś
3data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
4data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
6data złożenia 16.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
7data złożenia 14.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
8data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
9data złożenia 29.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-12-10 do dziś
10data złożenia 17.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
11data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
13data złożenia 17.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
14data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
15data złożenia 20.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-12-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 18 GRUDNIA 2002 R. -31 GRUDNIA 2003 R.2004-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 1 STYCZNIA 2004 R. -31 GRUDNIA 2004 R.2005-07-28 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-02 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-06-26 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-13 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-20 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-09-21 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-12-10 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-29 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-23 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów