SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W WOŻUCZYNIE CUKROWNI W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000142666
Numer REGON: 950174629
Numer NIP: 9210010015
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2022-12-31
Sygnatura akt[RDF/464123/22/497]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 950174629 NIP 92100100152007-01-16 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA W WOŻUCZYNIE CUKROWNI W LIKWIDACJI2017-03-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU nr w rejestrze ARS 19672002-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat TOMASZOWSKI gmina RACHANIE miejscowość WOŻUCZYN CUKROWNIA2002-12-12 do dziś
2. Adresnr domu 17 nr lokalu 5 kod pocztowy 22-640 poczta RACHANIE 2005-07-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT SPORZĄDZONO W DNIU 25.03.1993 R. 27 CZERWCA 2002 R.-ZMIENIONO STATUT I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY2002-12-12 do dziś
208.05.2003 R. -ZMIANY OBJĘTE ZAŁĄCZNIKIEM DO UCHWAŁY NR 8/X/2003 WALNEGO ZGROMADZENIA CZLONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W WOŻUCZYNIE CUKROWNI W SPARAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁDZIELNI. PRZYJĘTO JEDNOLITY TEKST STATUTU.2003-09-17 do dziś
327.06.2006 ROKU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NR 7/XIII/20062006-09-07 do dziś
429 LISTOPAD 2007 R. ZMIENIONO PARAGRAFY: § 1 UST. 2, § 3, § 6, § 6 UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, § 7 UST. 2, § 7 UST. 3, § 9, § 10 UST. 3, § 10 UST. 5, § 11, § 11 ZE ZNACZKIEM 1, § 12 UST. 4, § 18 UST. 3, § 19 UST. 4, § 19 UST. 7, § 20 UST. 4, § 20 UST. 5, § 23 UST. 1 PKT 4, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57, § 58, § 59, § 86, § 89 UST. 6, § 93 UST. 1, § 95, § 99, § 100, § 100 ZE ZNACZKIEM 1, § 101 UST. 3, § 101 UST. 4, § 102, § 103 UST. 2, § 104, § 106, § 107, § 108, § 113 UST. 2, § 114 UST. 1, § 114 UST. 2, § 115 UST. 2 PKT 1, § 115 UST. 10. SKREŚLONO: § 60, § 61, § 62, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 69 ZE ZNACZKIEM 1, § 69 ZE ZNACZKIEM 2, § 69 ZE ZNACZKIEM 3, § 69 ZE ZNACZKIEM 4, § 69 ZE ZANCZKIEM 5, § 69 ZE ZNACZKIEM 6, § 69 ZE ZNACZKIEM 7.2008-04-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPILUŚ2017-03-29 do dziś
2. ImionaJAN2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIEPRZOWSKI2015-12-23 do dziś
2. ImionaLUCJAN2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLUGOWSKI2015-12-23 do dziś
2. ImionaPIOTR2015-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUKOWSKI2014-11-28 do dziś
2. ImionaZENON MIECZYSŁAW2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaZWOLAK2014-11-28 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2014-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-12-12 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2015-12-23 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2015-12-23 do dziś
343 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2015-12-23 do dziś
443 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-12-23 do dziś
560 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2015-12-23 do dziś
668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-23 do dziś
768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-12-23 do dziś
881 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-12-23 do dziś
981 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2015-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002. data złożenia 29.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002. 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002.2003-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 R. data złożenia 18.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 28.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
4data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
5data złożenia 04.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-03 do dziś
6data złożenia 22.07.2008 okres ZA ROK 20072008-08-27 do dziś
7data złożenia 23.06.2009 okres ZA 2008 ROK2009-07-02 do dziś
8data złożenia 29.06.2010 okres ZA ROK 20092010-08-03 do dziś
9data złożenia 14.07.2011 okres ZA ROK 20102011-08-23 do dziś
10data złożenia 10.07.2012 okres ZA ROK 20112012-07-30 do dziś
11data złożenia 23.08.2013 okres ZA ROK 20122013-09-18 do dziś
12data złożenia 29.10.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
13data złożenia 29.08.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
14data złożenia 14.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-29 do dziś
15data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
16data złożenia 14.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
17data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
18data złożenia 02.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-02 do dziś
19data złożenia 19.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-19 do dziś
20data złożenia 31.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
22006 ROK2007-07-03 do dziś
3ZA ROK 20072008-08-27 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-07-02 do dziś
5ZA ROK 20092010-08-03 do dziś
6ZA ROK 20102011-08-23 do dziś
7ZA ROK 20112012-07-30 do dziś
8ZA ROK 20122013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-02 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-17 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-07-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-14 do dziś
301.01.2005 -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
42006 ROK2007-07-03 do dziś
5ZA ROK 20072008-08-27 do dziś
6ZA 2008 ROK2009-07-02 do dziś
7ZA ROK 20092010-08-03 do dziś
8ZA ROK 20102011-08-23 do dziś
9ZA ROK 20112012-07-30 do dziś
10ZA ROK 20122013-09-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-28 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-06-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-14 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-18 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-31 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacjiUCHWAŁY: NR 7/XXVI/2016 Z DNIA 19.10.2016 R, NR I/XXVII/2017 Z DNIA 10.01.2017 R.; WALNE ZGOMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W WOŻUCZYNIE CUKROWNI2017-03-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówJEDNOOSOBOWO2017-03-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARCICKI2017-03-29 do dziś
2. ImionaZENON2017-03-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-03-29 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów