SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „JUTRZENKA”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000142356
Numer REGON: 001090034
Numer NIP: 5930100253
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2003-01-22
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-10-06
Sygnatura akt[RDF/436940/22/712]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2003-01-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010900342003-01-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „JUTRZENKA”2003-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 4752003-01-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat TCZEWSKI gmina TCZEW miejscowość TCZEW2008-03-12 do dziś
2. Adresmiejscowość TCZEW ulica PADEREWSKIEGO nr domu 17E kod pocztowy 83-110 poczta TCZEW kraj POLSKA 2008-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.09.1995 R.; 19.06.2002 R. ZMIENIONO PAR. 71 PKT 1 STATUTU2003-01-22 do dziś
206.06.2003 R. UCHWAŁA NR 1/2003 R. STATUT ZMIENIONO W CAŁOŚCI2004-03-11 do dziś
329.11.2007 R. -UCHWAŁA NR 1/2007 R. STATUT ZMIENIONO W CAŁOŚCI NA PODSTAWIE ZNOWEILIZOWANEJ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH2008-03-12 do dziś
428.06.2018R. STATUT ZMIENIONO W CAŁOŚCI NA PODSTAWIE ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH2018-09-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2003-01-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2003-01-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2003-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKOCHMAN2020-03-04 do dziś
2. ImionaMARIOLA JADWIGA2020-03-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-03-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-03-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-03-04 do dziś
21. NazwiskoŁUKASZEWSKI2019-02-12 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2019-02-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-02-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-08-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-02-12 do dziś
31. NazwiskoACKERMAN2003-01-22 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA KATARZYNA2003-01-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-01-22 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-01-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-01-22 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2003-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYMAŃSKA2021-11-10 do dziś
2. ImionaIZABELA PATRYCJA2021-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-10 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABICH2021-11-10 do dziś
2. ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF2021-11-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-11-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaDĄBSKA ZYLKA2019-02-12 do dziś
2. ImionaJOANNA2019-02-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-02-12 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHRZANOWSKA2019-08-19 do dziś
2. ImionaEWA2019-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASZCZERSKI2019-10-31 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JÓZEF2019-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-31 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2003-01-22 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-03-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 07.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 11.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-23 do dziś
4data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-07-18 do dziś
5data złożenia 04.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
6data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
7data złożenia 04.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
8data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
9data złożenia 20.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
10data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
11data złożenia 03.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-03 do dziś
12data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
14data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
15data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 10.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-10 do dziś
19data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
20data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-07-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-03 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-08 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 19.06.2002 R. -06.06.2003 R.2003-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.-31.12.2003 R.2004-07-06 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 18.06.2004 R. DO DNIA 27.06.2005 R.2005-08-23 do dziś
401.01.2005-31.12.20052006-07-18 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-08-08 do dziś
601.01.2007-31.12.20072008-07-11 do dziś
701.01.2008 -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-06 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-24 do dziś
1001.01.2011 -31.12.20112012-07-11 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-07-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-05 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-31 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-14 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-10 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów