SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EKSPERYMENT”

Stan na dzień 2023-04-01 godz. 00:20:43
Numer KRS: 0000142313
Numer REGON: 001242001
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-07-28
Sygnatura akt[RDF/410552/22/989]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012420012002-12-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „EKSPERYMENT”2002-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 9892002-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2019-11-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MODRZEWIOWA nr domu 32 kod pocztowy 40-171 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2019-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu115.06.1986 R.2002-12-07 do dziś
225.06.2003 R. ZMIENIONO PARAGRAFY OD NUMERU 1 DO NUMERU 88 UCHWALONO TEKST JEDNOLITY STATUTU2003-09-17 do dziś
321.06.2006 R. -UCHWAŁA NR 12 ZMIANA: § 6 UST. 1, § 19 UST. 1 PKT K, § 78 UST. 1. DODANO: § 7 UST. 1 PKT A, N, O, P, § 7 UST. 2, § 8 UST. 1 PKT J, O, § 72 UST. 1 PKT E, F, G, § 77 UST. 2, 3, § 77A UST. 1-10. USUNIĘTO: § 7 UST. 1 PKT M, § 8 UST. 1 PKT N. ZMIANA NUMERACJI: § 7 UST. 1 PKT A-L NA B-M, PKT N NA Q, § 8 UST. 1 PKT J-M NA K-N, PKT O-P NA P-Q. ZMIANA TYTUŁU ROZDZIAŁU I W CZĘŚCI DRUGIEJ TREŚĆ § 77 OZNACZONO JAKO UST. 1.2006-09-12 do dziś
429.11.2007 R.- UCHWAŁA NR 2 -NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIANA BRZMIENIA: PAR. 3 UST. 2 PKT A, G, PAR. 5 UST 4 PAR. 7 UST 1 PKT A, E, F, G PAR. 8 UST. 1 PKT H, PAR. 11 UST. 2 PKT D, PAR. 12 UST. 1, PAR 15 UST. 1, PAR 16 UST. 1 PKT A PAR 18, PAR 19 UST.1 PKT F, PAR 20 UST. 3 PKT C, UST 4, 5, 6, 7, PAR 23 UST 1, 2, PAR 24 UST. 1, PAR 26 UST.1 PAR 63, PAR 64 UST 1, 2, 3, PAR 65 UST. 1, PAR 66.PAR 67 UST. 1 PKT A, B, D, PAR 68 UST. 1, PAR 73 UST. 1 PKT B, PAR 77A UST.4, 5, 6, PAR 79, PAR 80, PAR 81 UST.4 PAR 82, PAR 87 UST 7, PAR 91 UST 1, 2, DODANO: PAR 8 UST: 2, 3, 4, PAR 9 UST 1 PKT E, PAR 28 UST 1 PAR 31 UST 1 PKT R PAR 35 UST.3 DZIAŁ I W CZĘŚCI DRUGIEJ STATUTU PAR 49 DO 49, PAR 76 UST 7 PAR 81 UST. 5 SKREŚLONO: PAR 7 UST 1 PKT H, I, N, O, PAR 51 UST. 2, PAR 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, PAR 62 UST. 1, PAR 64 UST.5 PAR 67 UST. 1 PKT C, PAR 71 UST. 2-DRUGIE ZDANIE, PAR 77 A UST 1, 2, 3 PAR 81 UST 1, 2 ZMIENIONO NUMERACJĘ: DZIAŁÓW I, II, III, IV, W CZĘŚCI DRUGIEJ NA II, III, IV, V PAR 28 NA PAR 28 UST. 22008-03-31 do dziś
508.11.2010 UCHWAŁA NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ZMIANA BRZMIENIA: PAR. 31 UST. 1 PUNKT.P, PAR. 79 UST. 5, PAR 92-96 ZMIANA NUMERACJI PAR. 31 UST. 1 PUNKTY P, Q, R, S, T, U, V PAR. 79 UST. 5, PAR. 92, 93, 94. SKREŚLONO: PAR. 21 UST. 4 OSTATNIE ZDANIE2010-12-15 do dziś
621.06.2016R. - ZMIENIONO §26 UST.1, §28 UST.1, §36 UST.1.2016-09-30 do dziś
720.06.2018R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU SPÓŁDZIELNI2019-02-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK, PROKURENT).2019-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoLAGNER2004-11-19 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA WIESŁAWA2004-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-11-19 do dziś
21. NazwiskoGRABOWSKI2002-12-07 do dziś
2. ImionaMAREK2002-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-07 do dziś
31. NazwiskoSZCZYRBOWSKI2002-12-07 do dziś
2. ImionaSTEFAN JÓZEF2002-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-07 do dziś
PREZES ZARZĄDU2004-11-19 do dziś
41. NazwiskoMOCZYGĘBA2002-12-07 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA ZOFIA2002-12-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2002-12-07 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-02-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-02-20 do dziś
271 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2019-02-20 do dziś
347 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-20 do dziś
446 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-02-20 do dziś
570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2019-02-20 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2019-02-20 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-02-20 do dziś
847 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-02-20 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2019-02-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 08.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-09-17 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-08-11 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20042005-09-05 do dziś
4data złożenia 05.07.2006 okres ROK 20052006-09-12 do dziś
5data złożenia 22.06.2007 okres ZA ROK 20062007-07-09 do dziś
6data złożenia 16.06.2008 okres 2007 ROK2008-06-27 do dziś
7data złożenia 27.07.2009 okres ZA 2008 ROK2009-08-10 do dziś
8data złożenia 18.10.2010 okres 20092010-10-26 do dziś
9data złożenia 28.06.2011 okres ZA 2010 ROK2011-10-18 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-31 do dziś
11data złożenia 09.09.2013 okres 20122013-10-01 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
14data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
15data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
16data złożenia 04.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18data złożenia 01.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-01 do dziś
19data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20data złożenia 15.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-15 do dziś
21data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-09-12 do dziś
2ZA ROK 20062007-07-09 do dziś
32007 ROK2008-06-27 do dziś
4ZA 2008 ROK2009-08-10 do dziś
520092010-10-26 do dziś
6ZA 2010 ROK2011-10-18 do dziś
72011 ROK2012-07-31 do dziś
820122013-10-01 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-09-17 do dziś
2ROK 20052006-09-12 do dziś
3ZA ROK 20062007-07-09 do dziś
42007 ROK2008-06-27 do dziś
5ZA 2008 ROK2009-08-10 do dziś
620092010-10-26 do dziś
7ZA 2010 ROK2011-10-18 do dziś
82011 ROK2012-07-31 do dziś
920122013-10-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-22 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-14 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-30 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów