SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HYDRO - MECH

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000142127
Numer REGON: 001065036
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-02-03
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/2468/21/685]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010650362002-12-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA HYDRO -MECH2002-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze ARS 4722002-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina KOWARY miejscowość KOWARY2021-02-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KOWARY ulica RZEMIEŚLNICZA nr domu 21 kod pocztowy 58-530 poczta KOWARY kraj POLSKA 2021-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.09.1995 R.2002-12-04 do dziś
2UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DN. 15.12.2003 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY I UCHWALONO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI.2004-03-11 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 5/2006 WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 23.06.2006 R. ZMIENIONO § 33 PKT 3 STATUTU2006-08-03 do dziś
4UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 29.11.2007 R. UCHYLONO DOTYCHCZASOWY I PRZYJĘTO NOWY STATUT SPÓŁDZIELNI ORAZ Z DN. 11.04.2008 R. ZMIENIONO: § 16 PKT 4, 4A, 4B, § 126, § 128, § 129 UST. 2 I 3, § 130 UST. 1 I § 142 ORAZ DODANO DO § 129 UST. 3 (1)2008-05-15 do dziś
5UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 28.06.2013 R. ZMIENIONO § 39 UST. 1 STATUTU.2013-08-08 do dziś
6UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 26.06.2014 R. ZMIENIONO § § : 67, 77, 93, 109, 137, 139; UCHYLONO § 95; WPISANO ROZDZIAŁ 1 Z GÓRNYM INDEKSEM 1 Z § 72 Z INDEKSEM GÓRNYM 12014-09-10 do dziś
7UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA Z DN. 15.06.2018R. ZMIENIONO: § 8, § 9, § 10, § 11, § 12 UST. 3, § 21, § 39 UST. 1, § 72(1), § 84 UST. 1, 5, § 85 UST. 1, 2, § 88, § 89 UST. 1, § 90, § 91, § 95 UST. 1, § 103; UCHYLONO W § 17 UST. 1, § 18.2018-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAĆ MOGĄ RÓWNIEŻ DWAJ PEŁNOMOCNICY.2004-03-11 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGORCZYCA2003-09-24 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2003-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2003-09-24 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-09-24 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLINSKI2020-10-13 do dziś
2. ImionaRYSZARD2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZBERSKI2020-10-13 do dziś
2. ImionaTOMASZ2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRZEJEWSKI2011-09-07 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2011-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-09-07 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRZAN STRUPCZEWSKA2017-07-25 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁOBACZEWSKA2017-07-25 do dziś
2. ImionaMARIA2017-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-25 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaWRONA2020-10-13 do dziś
2. ImionaREGINA2020-10-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoWOŹNIAK2019-01-14 do dziś
2. ImionaLUCYNA2019-01-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁDZIELNI2019-01-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 2 WZNOSZENIE KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI; INŻYNIERIA LĄDOWA I WODNA2002-12-04 do dziś
245 21 BUDOWNICTWO OGÓLNE I INŻYNIERIA LĄDOWA2002-12-04 do dziś
370 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-04 do dziś
470 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-04 do dziś
570 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2002-12-04 do dziś
670 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2002-12-04 do dziś
768 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 28.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-11-05 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 29.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-05 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres ROK 20052006-07-17 do dziś
5data złożenia 02.08.2007 okres 2006 ROK2007-10-09 do dziś
6data złożenia 30.06.2008 okres 2007 ROK2008-08-01 do dziś
7data złożenia 30.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-27 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 20092010-07-19 do dziś
9data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
10data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
12data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
13data złożenia 06.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
14data złożenia 10.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
15data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
17data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
18data złożenia 24.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ROK 20052006-07-17 do dziś
22006 ROK2007-10-09 do dziś
32007 ROK2008-08-01 do dziś
42008 ROK2009-07-27 do dziś
520092010-07-19 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2004 ROK2005-07-05 do dziś
3ROK 20052006-07-17 do dziś
42006 ROK2007-10-09 do dziś
52007 ROK2008-08-01 do dziś
62008 ROK2009-07-27 do dziś
720092010-07-19 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-07 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-07-30 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-08 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-23 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów