SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIGDAŁOWA II”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000142067
Numer REGON: 015295191
Numer NIP: 9512062078
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu40Data dokonania wpisu2023-01-02
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/52619/22/721]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0152951912003-06-24 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MIGDAŁOWA II”2002-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2002-12-04 do dziś
2. Adresulica MIGDAŁOWA nr domu 10 nr lokalu 007 kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA 2003-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu121.09.2002 R. 28.11.2002 R. ZMIANA §15 UST. 62002-12-04 do dziś
223.11.2007 R. -UCHYLONO DOTYCHCZASOWY TEKST STATUTU NADAJĄC MU NOWE BRZMIENIE2008-04-02 do dziś
327.03.2013 R. ZMIENIONO § 512013-04-11 do dziś
4UCHWAŁA NR 27/2013 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI Z DNIA 19.06.2013R ZMIENIONO TREŚĆ § 4 DO § 76 STATUTU2013-09-19 do dziś
524.06.2015 R., ZMIANA: § 48 UST. 102015-12-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2002-12-04 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuPODZIAŁ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZY METRZE” UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 10/2002 Z DNIA 16.06.2002 R. SM „PRZY METRZE”2002-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZY METRZE”2002-12-04 do dziś
3. Numer w rejestrze0000033334 2002-12-04 do dziś
5. Numer REGON0104855212002-12-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2002-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKRAWCZYKOWSKA2011-06-02 do dziś
2. ImionaKARINA MONIKA2011-06-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-06-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2011-06-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-06-02 do dziś
21. NazwiskoGRALA2011-01-20 do dziś
2. ImionaARKADIUSZ2011-01-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-01-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-01-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-01-20 do dziś
31. NazwiskoKOZIOŁ2006-08-07 do dziś
2. ImionaTOMASZ JAROSŁAW2006-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-08-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2006-08-07 do dziś
WICEPREZES ZARZĄDU2007-07-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-08-07 do dziś
41. NazwiskoWICIK2003-11-13 do dziś
2. ImionaMARIA2003-11-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-13 do dziś
55. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-04 do dziś
64. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2002-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA2023-01-02 do dziś
2. ImionaJACEK TOMASZ2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaHORBOWSKA MARTYNOWICZ2023-01-02 do dziś
2. ImionaDANUTA2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALCZUK2023-01-02 do dziś
2. ImionaMICHAŁ ALEKSANDER2023-01-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-02 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMICHALSKI2019-11-08 do dziś
2. ImionaPIOTR JANUSZ2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMIKUŁA2019-11-08 do dziś
2. ImionaPIOTR2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2019-11-08 do dziś
2. ImionaJACEK2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaFURMAŃCZYK2019-11-08 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA KRYSTYNA2019-11-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-12-28 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2015-12-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 24.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20022003-11-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 15.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument BILANS ZA 2004 R. data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument UCHWAŁA NR 3 ZA 2004 R.2005-08-16 do dziś
4data złożenia 10.07.2006 okres ZA 2005 R.2006-08-07 do dziś
5data złożenia 04.03.2008 okres 2006 R.2008-04-02 do dziś
6data złożenia 05.02.2010 okres 01.01.2007 -31.12.20072010-02-12 do dziś
7data złożenia 05.02.2010 okres 01.01.2008 -31.12.20082010-02-12 do dziś
8data złożenia 23.07.2010 okres ZA 2009 R.2010-10-25 do dziś
9data złożenia 04.07.2013 okres ZA 2010 ROK2013-09-19 do dziś
10data złożenia 04.07.2013 okres ZA 2011 ROK2013-09-19 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres ZA 2012 ROK2013-09-19 do dziś
12data złożenia 13.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
13data złożenia 22.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
14data złożenia 30.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
15data złożenia 10.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
16data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-25 do dziś
17data złożenia 25.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-25 do dziś
18data złożenia 04.11.2022 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-04 do dziś
19data złożenia 04.11.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-04 do dziś
20data złożenia 04.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2005 R.2006-08-07 do dziś
22006 R.2008-04-02 do dziś
3ZA 2007 ROK2013-09-19 do dziś
4ZA 2008 ROK2013-09-19 do dziś
5ZA 2009 ROK2013-09-19 do dziś
6ZA 2010 ROK2013-09-19 do dziś
7ZA 2011 ROK2013-09-19 do dziś
8ZA 2012 ROK2013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-04 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-04 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 R.2004-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SM „MIGDAŁOWA II” ZA 2004 R. PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA WZ Z DN. 28.06.2005 R.2005-08-16 do dziś
3ZA 2005 R.2006-08-07 do dziś
42006 R.2008-04-02 do dziś
5ZA 2009 R.2010-10-25 do dziś
6ZA 2010 ROK2013-09-19 do dziś
7ZA 2011 ROK2013-09-19 do dziś
8ZA 2012 ROK2013-09-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-06 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-13 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-04 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-04 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów