„CTI TELEKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58
Numer KRS: 0000141982
Numer REGON: 015290609
Numer NIP: 5262666398
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[RDF/440260/22/39]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-03 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„CTI TELEKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST.WARSZAWA gmina M.ST.WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2002-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BOHATERÓW WRZEŚNIA nr domu 9 kod pocztowy 02-389 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„CTI TELEKOM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2021-09-09 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat CHORZÓW gmina CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2021-09-09 do dziś
3. Adresmiejscowość CHORZÓW ulica UL. KURTA ALDERA nr domu 44 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW kraj POLSKA 2021-09-09 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 21.10.2002 R. PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO IWONĘ MAGDALENĘ STARZYK-WOJNAR W KANCELARII NOTARIALNEJ BARBARY WRÓBLEWSKIEJ W WARSZAWIE NR REP. A-10582/20022002-12-03 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-03 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDA2002-12-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-03 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH2009-12-11 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2002-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDA2021-09-09 do dziś
2. ImionaJOANNA ELŻBIETA2021-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-09-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISIEL2013-10-15 do dziś
2. ImionaALINA JANINA2013-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2013-10-15 do dziś
2. ImionaADAM2013-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-10-15 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-10-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-10-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDROZDA2002-12-03 do dziś
2. ImionaPIOTR2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-03 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-03 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-12-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-12-11 do dziś
54. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2021-09-09 do dziś
242 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2021-09-09 do dziś
346 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2021-09-09 do dziś
461 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2021-09-09 do dziś
561 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2021-09-09 do dziś
661 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2021-09-09 do dziś
777 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2021-09-09 do dziś
846 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2021-09-09 do dziś
947 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2011-31.12.20112013-07-08 do dziś
2data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2010-31.12.20102013-07-08 do dziś
3data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2009-31.12.20092013-07-08 do dziś
4data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2008-31.12.20082013-07-08 do dziś
5data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2007-31.12.20072013-07-08 do dziś
6data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
7data złożenia 16.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8data złożenia 15.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
9data złożenia 27.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
10data złożenia 30.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
11data złożenia 23.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-23 do dziś
12data złożenia 24.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-24 do dziś
13data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
14data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011-31.12.20112013-07-08 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-07-08 do dziś
301.01.2009-31.12.20092013-07-08 do dziś
401.01.2008-31.12.20082013-07-08 do dziś
501.01.2007-31.12.20072013-07-08 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-23 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-24 do dziś
13OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
14OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112013-07-08 do dziś
201.01.2010-31.12.20102013-07-08 do dziś
301.01.2009-31.12.20092013-07-08 do dziś
401.01.2008-31.12.20082013-07-08 do dziś
501.01.2007-31.12.20072013-07-08 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-09-18 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-11 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-16 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-20 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów