SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARS” W LUBLINIE

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000141912
Numer REGON: 001062687
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-10-26
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/22518/22/198]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0010626872002-12-12 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MARS” W LUBLINIE2002-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY W LUBLINIE nr w rejestrze 8212002-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2002-12-12 do dziś
2. Adresulica KIELECKA nr domu 6 kod pocztowy 20-723 poczta LUBLIN 2002-12-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu112.11.1995 R.2002-12-12 do dziś
205.12.2008 R. ZMIANA CAŁOŚCI STATUTU2009-02-20 do dziś
316.06.2011 R. -DO § 38 DODANO PKT 62011-08-17 do dziś
417.06.2014 R. - ZMIANA § 33 UST. 1 STATUTU2014-07-09 do dziś
521.06.2018 R. ZMIENIONO: § 6-14, § 68 UST. 1, § 75-77, § 87, § 98, § 99 UST. 2; DODANO: § 3 UST. 2 - 5, § 90 UST. 2-4; SKREŚLONO: § 15-21, § 70 UST. 2, § 115.2018-08-16 do dziś
618.09.2018R. ZMIENIONO § 592018-11-15 do dziś
714.09.2022 R., ZMIENIONO : § 112 UST. 2 STATUTU.2022-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI SKŁADAJĄ ŁĄCZNIE CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES SPÓŁDZIELNI.2009-02-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMELNIK2019-01-16 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-01-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-16 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTARKOWSKI2022-10-26 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAMARDAKIEWICZ2022-10-26 do dziś
2. ImionaMARZENA2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaLITWIŃSKI2019-07-25 do dziś
2. ImionaJAKUB2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKA2019-07-25 do dziś
2. ImionaELŻBIETA MARIA2019-07-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-25 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaFRAŃCZAK2022-10-26 do dziś
2. ImionaPIOTR2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-20 do dziś
241 20 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-20 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-20 do dziś
468 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-02-20 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-02-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-01-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 06.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-19 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R data złożenia 19.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R-31.12.2004 R2005-11-30 do dziś
4data złożenia 24.10.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-08 do dziś
5data złożenia 29.10.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-11-09 do dziś
6data złożenia 06.11.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-11-17 do dziś
7data złożenia 04.08.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
8data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
9data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-17 do dziś
10data złożenia 13.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-21 do dziś
11data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
12data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
13data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
14data złożenia 06.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
15data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
16data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
17data złożenia 18.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
18data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
19data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-08 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-11-09 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-11-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-17 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-21 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-09-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-01-19 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R-31.12.2004 R2005-11-30 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-08 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-11-09 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-11-17 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-23 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-17 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-06-21 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-11 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-31 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-18 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów