„INSTYTUT STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000141805
Numer REGON: 012031623
Numer NIP: 5260208065
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2019-07-01
Sygnatura akt[RDF/136610/19/309]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0120316232002-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT STUDIÓW SAMORZĄDOWYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY -REJESTROWY nr w rejestrze 262282002-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. ST. WARSZAWA gmina M. ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2002-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GOSZCZYŃSKIEGO nr domu 6 nr lokalu 4 kod pocztowy 02-616 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2012-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.01.1991 R. NOTARIUSZ WIKTOR BOŁDOK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A-I-1063/91; 25.10.2002 R. NOTARIUSZ KRYSTYNA KĘDRA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A-5395/2002, ZMIANA PAR. 6, 8, 9, 14, 16;2002-12-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKA2002-12-04 do dziś
2. ImionaJULITA2002-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH2002-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHERMAN2002-12-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2002-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25000 ZŁOTYCH2002-12-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOKOŁOWSKI2002-12-04 do dziś
2. ImionaMICHAŁ STANISŁAW2002-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2002-12-04 do dziś
270 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-12-04 do dziś
371 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-12-04 do dziś
472 INFORMATYKA2002-12-04 do dziś
574 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2002-12-04 do dziś
674 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2002-12-04 do dziś
774 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2002-12-04 do dziś
874 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI2002-12-04 do dziś
974 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2002-12-04 do dziś
1074 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-12-04 do dziś
1174 40 Z REKLAMA2002-12-04 do dziś
1222 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2002-12-04 do dziś
1374 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW2002-12-04 do dziś
1474 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-12-04 do dziś
1580 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-12-04 do dziś
1692 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM, W TYM INWESTYCJE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA2002-12-04 do dziś
1793 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2002-12-04 do dziś
1855 HOTELE I RESTAURACJE2002-12-04 do dziś
1960 TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY2002-12-04 do dziś
2063 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-12-04 do dziś
2165 21 Z LEASING FINANSOWY2002-12-04 do dziś
2265 22 Z UDZIELANIE POŻYCZEK POZA SYSTEMEM BANKOWYM Z WYŁĄCZENIEM KREDYTÓW KONSUMPCYJNYCH I MIESZKANIOWYCH2002-12-04 do dziś
2365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-12-04 do dziś
2467 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KANTORAMI WALUT2002-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022004-05-11 do dziś
2data złożenia 11.09.2009 okres 2008 R.2009-10-05 do dziś
3data złożenia 11.09.2009 okres 2007 R.2009-10-05 do dziś
4data złożenia 11.09.2009 okres 2006 R.2009-10-05 do dziś
5data złożenia 11.09.2009 okres 2005 R.2009-10-05 do dziś
6data złożenia 15.09.2010 okres 2009 R.2010-09-28 do dziś
7data złożenia 03.08.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-03 do dziś
8data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20142018-08-07 do dziś
9data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-07 do dziś
10data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-07 do dziś
11data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
12data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
13data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12008 R.2009-10-05 do dziś
22007 R.2009-10-05 do dziś
32006 R.2009-10-05 do dziś
42005 R.2009-10-05 do dziś
52009 R.2010-09-28 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20142018-08-07 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12008 R.2009-10-05 do dziś
22007 R.2009-10-05 do dziś
32006 R.2009-10-05 do dziś
42005 R.2009-10-05 do dziś
52009 R.2010-09-28 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-08-03 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20142018-08-07 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-08-07 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-08-07 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-08-07 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów