HFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000141713
Numer REGON: 810474231
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-16
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2015-08-25
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/4360/15/529]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-16 do dziś
2. Numer REGON\NIP8104742312002-12-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHFB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 35292002-12-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KAMIEŃSKI gmina WOLIN miejscowość SKOSZEWO2002-12-16 do dziś
2. Adresnr domu 46 kod pocztowy 72-510 poczta WOLIN kraj POLSKA 2002-12-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z 10.12.1999 R., NOTARIUSZ DARIUSZ GRZEGORZ WÓJTOWICZ -KANCELARIA SZCZECIN UL. PIASKÓW 14/1 REP. 7060/19992002-12-16 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2002-12-16 do dziś
2. ImionaHALINA TERESA2002-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 153 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.300 ZŁ (PIĘTNAŚCIE TYSIĘCY TRZYSTA ZŁOTYCH)2002-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-16 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOTZEL2002-12-16 do dziś
2. ImionaBERNHARD JOSEF2002-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.700 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE SIEDEMSET ZŁOTYCH)2002-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-16 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASSNER2002-12-16 do dziś
2. ImionaFRIEDRICH2002-12-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2002-12-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 PLN2002-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA2002-12-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKOWSKI2002-12-16 do dziś
2. ImionaHALINA TERESA2002-12-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOTZEL2002-12-16 do dziś
2. ImionaBERNHARD JOSEF2002-12-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWASSNER2002-12-16 do dziś
2. ImionaFRIEDRICH2002-12-16 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy129 56 A PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2002-12-16 do dziś
229 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA2002-12-16 do dziś
331 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY, KONSERWACJI I PRZEZWAJANIA SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2002-12-16 do dziś
431 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI ELEKTRYCZNEJ APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ2002-12-16 do dziś
531 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-12-16 do dziś
632 30 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PROFESJONALNEGO SPRZĘTU RADIOWOTELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM2002-12-16 do dziś
733 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, TESTUJĄCYCH, NAWIGACYJNYCH2002-12-16 do dziś
851 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2002-12-16 do dziś
951 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-12-16 do dziś
1051 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2002-12-16 do dziś
1151 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2002-12-16 do dziś
1233 20 A PRODUKCJA WYROBÓW MECHANIKI PRECYZYJNEJ PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA2002-12-16 do dziś
1351 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2002-12-16 do dziś
1451 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR2002-12-16 do dziś
1551 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2002-12-16 do dziś
1651 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2002-12-16 do dziś
1751 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2002-12-16 do dziś
1851 56 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2002-12-16 do dziś
1951 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2002-12-16 do dziś
2051 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO2002-12-16 do dziś
2151 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2002-12-16 do dziś
2251 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2002-12-16 do dziś
2333 30 Z PRODUKCJA WYROBÓW MECHANIKI PRECYZYJNEJ PRODUKCJA SYSTEMÓW DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI2002-12-16 do dziś
2452 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2002-12-16 do dziś
2552 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-12-16 do dziś
2652 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2002-12-16 do dziś
2701 11 A UPRAWA ZBÓŻ2002-12-16 do dziś
2801 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2002-12-16 do dziś
2901 12 A UPRAWA WARZYW2002-12-16 do dziś
3001 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA2002-12-16 do dziś
3101 30 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2002-12-16 do dziś
3252 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-12-16 do dziś
3325 21 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTEK Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-12-16 do dziś
3425 22 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-12-16 do dziś
3525 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2002-12-16 do dziś
3625 24 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2002-12-16 do dziś
3729 32 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE PRZEMYSŁU MASZYNOWEGO DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH2002-12-16 do dziś
3829 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2002-12-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 data złożenia 22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20022003-09-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 28.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 30.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
4data złożenia 07.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
5data złożenia 28.06.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-13 do dziś
6data złożenia 07.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-21 do dziś
7data złożenia 26.06.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-28 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-06 do dziś
9data złożenia 24.08.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-01 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-23 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-12-05 do dziś
12data złożenia 11.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-13 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-21 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-28 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-06 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-01 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-23 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-12-05 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-26 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-15 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-12 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-13 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-21 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-07-28 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-06 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-01 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-23 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-12-05 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-08-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów