SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SEZAM”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000141539
Numer REGON: 001400641
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-10-11
Sygnatura akt[RDF/441866/22/601]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-02 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001400641 NIP 83600034992009-01-28 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „SEZAM”2018-07-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SKIERNIEWICACH nr w rejestrze ARS 3122002-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICKI gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2002-12-02 do dziś
2. Adresulica MIEDNIEWICKA nr domu 27 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE 2002-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu102.10.1989 R.2002-12-02 do dziś
218.05.2018 R.- UCHWALONY NOWY STATUT2018-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU/2002-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMŁYNARCZYK2002-12-02 do dziś
2. ImionaURSZULA ZOFIA2002-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-02 do dziś
21. NazwiskoBIGOS2002-12-02 do dziś
2. ImionaPIOTR CZESŁAW2002-12-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-02 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-02 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWALCZAK2018-07-30 do dziś
2. ImionaIZABELA TERESA2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRADOWSKI2018-07-30 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-30 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚMIECHURA2018-07-30 do dziś
2. ImionaMAREK WŁODZIMIERZ2018-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2002-12-02 do dziś
270 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI2002-12-02 do dziś
345 2 BUDOWANIE DOMÓW MIESZKALNYCH, URZĄDZEŃ POMOCNICZYCH, GOSPODARCZYCH ORAZ LOKALI UŻYTKOWYCH2002-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
3data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4data złożenia 26.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
5data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
6data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-26 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-27 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-27 do dziś
2OD 01.01.2003 DO 31.12.20032017-12-29 do dziś
3OD 01.01.2002 DO 31.12.20022017-12-29 do dziś
4OD 01.01.2004 DO 31.12.20042017-12-29 do dziś
5OD 01.01.2005 DO 31.12.20052017-12-29 do dziś
6OD 01.01.2006 DO 31.12.20062017-12-29 do dziś
7OD 01.01.2007 DO 31.12.20072017-12-29 do dziś
8OD 01.01.2008 DO 31.12.20082017-12-29 do dziś
9OD 01.01.2009 DO 31.12.20092017-12-29 do dziś
10OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-12-29 do dziś
11OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-12-29 do dziś
12OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-12-29 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-12-29 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-12-29 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-12-29 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów