„ARTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-21 godz. 11:54:12
Numer KRS: 0000141478
Numer REGON: 277932401
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2021-06-23
Sygnatura akt[RDF/301667/21/0]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2002-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWSKIE GÓRY ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 10 nr lokalu 1 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY kraj POLSKA 2017-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki114.10.2002 R. NOTARIUSZ DANUTA BAŃCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W CHORZOWIE, UL. WOLNOŚCI 16/4, REP. „A” NR 1675/20022002-11-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARUZEL2002-11-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ FRANCISZEK2002-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00; -ZŁ2002-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARUZEL2002-11-29 do dziś
2. ImionaBARBARA JANINA2002-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 50.000,00; -ZŁ2002-11-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 PLN2002-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARUZEL2002-11-29 do dziś
2. ImionaJANUSZ FRANCISZEK2002-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARUZEL2002-11-29 do dziś
2. ImionaBARBARA JANINA2002-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2002-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPARUZEL2014-07-02 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ JANUSZ2014-07-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-07-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2014-07-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ2002-11-29 do dziś
265 2 POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE2002-11-29 do dziś
367 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-29 do dziś
470 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI2002-11-29 do dziś
571 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-11-29 do dziś
672 INFORMATYKA2002-11-29 do dziś
774 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2002-11-29 do dziś
874 4 REKLAMA2002-11-29 do dziś
974 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU2002-11-29 do dziś
1074 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA2002-11-29 do dziś
1192 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-29 do dziś
1237 10 Z ZAGOSPODAROWANIE METALOWYCH ODPADÓW I ZŁOMU2002-11-29 do dziś
1393 05 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2002-11-29 do dziś
1445 BUDOWNICTWO2002-11-29 do dziś
1550 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2002-11-29 do dziś
1651 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-11-29 do dziś
1752 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-11-29 do dziś
1855 HOTELE I RESTAURACJE2002-11-29 do dziś
1960 2 TRANSPORT LĄDOWY POZOSTAŁY2002-11-29 do dziś
2063 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 30.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
3data złożenia 28.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
4data złożenia 29.06.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-08-14 do dziś
5data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
6data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
7data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-06-22 do dziś
8data złożenia 10.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
9data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
10data złożenia 21.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
11data złożenia 28.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
14data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
15data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
16data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17data złożenia 25.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
18data złożenia 23.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
2OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
3OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
4OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-08-14 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-06-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-10 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-08-12 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-08-17 do dziś
41.01.2006 -31.12.20062007-08-14 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-09-15 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-25 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-06-22 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-09-11 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-30 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-25 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów