SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁOWIANIN”

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000141421
Numer REGON: 810719862
Numer NIP: 8550004384
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu70Data dokonania wpisu2024-01-15
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/577/24/573]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 810719862 NIP 85500043842007-04-30 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „SŁOWIANIN”2002-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 22352002-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. ŚWINOUJŚCIE gmina M. ŚWINOUJŚCIE miejscowość ŚWINOUJŚCIE2002-12-03 do dziś
2. Adresulica NIEDZIAŁKOWSKIEGO nr domu 9 kod pocztowy 72-600 poczta ŚWINOUJŚCIE 2002-12-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1TEKST JEDNOLITY STATUTU W BRZMIENIU UCHWALONYM PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 29.06.2002 R.2002-12-03 do dziś
227.06.2003 R. -USTALENIE NOWEGO TEKSTU STATUTU2003-09-18 do dziś
326.06.2004 R. ZMIENIONO: § 13 UST. 1 PKT 11, § 26 UST. 6, § 51 UST. 2, § 66 UST. 2, 3-6, § 71 UST. 1, 2-3, § 104 UST. 1, § 122 UST. 1.2004-09-06 do dziś
408 KWIETNIA 2006 R. TYTUŁ ROZDZIAŁU 2.1, § 13 UST. 1 PKT 11, § 19 PKT 4, § 22 UST. 4, § 25, § 26 UST. 7, UST. 8, § 27 UST. 1, UST. 2, § 30 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 32, § 34 UST. 3, UST. 5, UST. 6, § 36 UST. 1 PKT 11 I 12, PKT 14 LIT „A” I „C”, § 37 UST. 1, UST. 2, § 38, § 39 UST. 2, UST. 3, § 40 UST. 2, UST. 4, § 45, § 47 UST. 1, § 49 UST. 1, UST. 5, § 54, § 81 UST. 3, UST. 4, § 137 UST. 1, UST. 2. TYTUŁ ROZDZIAŁU 4.4., § 61 UST. 1, § 62 UST. 1, UST. 2, § 66 UST. 4, § 67 UST. 1, § 71 UST. 2, § 74 UST. 1, UST. 2, § 75 UST. 1, UST. 2, UST. 3, § 103, § 104 UST. 1, UST. 3, § 105 UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 106 UST. 1, UST. 2, § 107, § 109 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, § 110, § 111, § 112 UST. 1 PKT 1, 2, 5, ORAZ UST. 3, § 117 UST. 1, UST. 2, § 118 UST. 1, § 119, § 122 UST. 2, § 129 UST. 4, § 132 UST. 22006-06-09 do dziś
5DNIA 24 LISTOPADA 2007 R, USUNIĘTO § 4 UST. 2 PKT 1 TIRET DRUGI, ZMIENIONO § 4 UST. 2I TIRET TRZECI, ZMIENIONO § 5 UST. 2, ZMIENIONO § 7 UST. 2, ZMIENIONO § 9 UST. 1 PKT 4, UCHYLONO § 9 UST. 1 PKT 7 „B”, UCHYLONO § 9 UST. 2 PKT 1 TIRET PIERWSZY, ZMIENIONO § 9 UST. 3, ZMIENIONO § 12 UST. 1, ZMIENIONO § 13 UST. 1 PKT 3, 4, 5, 6, 7, 8, „„, 14, 17, UCHYLONO § 13 LIT „A”, ZMIENIONO § 14 UST. 1 PKT 3, 6, DODANO § 15 UST. 5, ZMIENIONO § 19 UST. 4, ZMIENIONO § 22, ZMIENIONO -§ 23, USUNIĘTO -§ 24 UST. 1 PKT 4, ZMIENIONO § 24 UST. 1, DODANO 1 „A”, ZMIENIONO § 25 UST. 2, ZMIENIONO § 26, ZMIENIONO § 27 UST. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ZMIENIONO § 28, ZMIENIONO § 29, UST. 1, 2, 3, 4, 5, DODANO-6, 7, 8, 9, ZMIENIONO § 30, ZMIENIONO § 30 UST. 2 „A”, 2 „B”, 5, DODANO 12, ZMIENIONO § 31, ZMIENIONO § 32, ZMIENIONO § 34 UST. 1, 3, 5, DODANO 7, DODANO § 35 UST. 4, ZMIENIONO § 36 UST. 1 PKT 7, SKREŚLONO 14 C, ZMIENIONO § 37, ZMIENIONO § 39, ZMIENIONO -§ 40 UST. 3, 4, ZMIENIONO § 41, ZMIENIONO § 43 UST. 2, UCHYLONO § 46 UST. 1 „C”, „E”, ZMIENIONO § 49 UST. 1, 5, UCHYLONO § 51, UCHYLONO § 52, UCHYLONO § 53, UCHYLONO § 54, UCHYLONO § 55 PKT 2, ZMIENIONO § 56 UST. 4, ZMIENIONO § 57 PKT 1, DODANO § 59 UST. 5, ZMIENIONO § 60, ZMIENIONO § 63 UST. 2, DODANO -4, UCHYLONO § 65 UST. 1, 2, 3, 4, 5, ZMIENIONO -6, DODANO -7, § UCHYLONO -67, § UCHYLONO -68, UCHYLONO -§ 69, ZMIENIONO -§ 70, UCHYLONO -§ 71, ZMIENIONO -§ 73 UST. 2, DODANO-3, ZMIENIONO -§ 76, ZMIENIONO -§ 83 UST. 2, USUNIĘTO § 84 UST. 1 PKT 2, ZMIENIONO -§ 89, DODANO -§ 90 UST. 2 „A”, ZMIENIONO § 91 UST. 3, USUNIĘTO § 93 UST. 2, 3, ZMIENIONO -§ 95, UCHYLONO -§ 96, UCHYLONO -§ 97, ZMIENIONO § 99, ZMIENIONO -§ 100, UCHYLONO -§ 102 UST. 1 PKT 1, UCHYLONO § 104, UCHYLONO -§ 105 UST. 1, ZMIENIONY § 107, UCHYLONY -§ 108 UST. 1, UCHYLONY § 109, UCHYLONY -§ 111, ZMIENIONY -§ 112, UCHYLONY -§ 114, UCHYLONY-§ 115, ZMIENIONY § 117, UCHYLONY § 119 PKT 2, 3, ZMIENIONY § 122 UST. 1, DODANY-3, ZMIENIONY § 125 UST. 1, ZMIENIONY § 128, DODANY § 129 UST. 1 (Z INDEKSEM GÓRNYM 1), 4 (Z INDEKSEM GÓRNYM 1), 7, ZMIENIONY § 130 UST. 1 PKT 1, ZMIENIONY § 131 UST. 1, ZMIENIONY § 135, ZMIENIONY § 136, USUNIĘTY § 137 UST. 2.2007-12-21 do dziś
6DNIA 30 CZERWCA 2009 R. USUNIĘTO: § 13 UST. 1 PKT 6; ZMIENIONO § 13 UST. 1 PKT 8, ZMIENIONO § 19 UST. 1, ZMIENIONO § 20 UST. 2, USUNIĘTO § 29 UST. 1 ZD. 2, ZMIENIONO § 29 UST. 4, ZMIENIONO § 29 UST. 7 ZD. 2, ZMIENIONO § 30 UST. 2 LIT „A”, ZMIENIONO § 30 UST. 2 LIT „B”, UCHYLONO § 35 UST. 4, ZMIENIONO TYTUŁ 4.4, ZMIENIONO § 50, ZMIENIONO § 81 UST. 1, DODANO § 132 UST. 4 ZD.2.2009-08-21 do dziś
717 CZERWCA 2011 R., DODANO W § 19 UST. 1 TIRET ÓSMY I TIRET DZIEWIĄTY, DODANO W § 129 UST. 8, DODANO W § 132 UST. 5 ZDANIE DRUGIE, DODANO § 132 UST. 6.2011-08-09 do dziś
816, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 STYCZNIA 2012 R. ZMIENIONO: § 4 UST. 1 PKT 4; § 4 UST. 2 PKT 22012-03-21 do dziś
916 CZERWCA 2014 R. - ZMIENIONO §26 UST.1, §34 UST.6 STATUTU.2015-02-12 do dziś
10ZMIANA STATUTU 08 GRUDNIA 2015 R., NOWE BRZMIENIE PARAGRAFU 19 POPRZEZ DODANIE W UST.1 NOWEJ, DZIESIĘTNEJ JEDNOSTKI REDAKCYJNEJ2016-01-26 do dziś
117 CZERWCA 2016 R. - USUNIĘTO: §21 UST.2 ZDANIE PIERWSZE; §102 UST.2; - DODANO: §21 UST.3; §28 UST.3; - ZMIENIONO: §60 UST.6 ZDANIE PIERWSZE; §99 UST.1 ZDANIE PIERWSZE.2016-09-12 do dziś
1228 CZERWCA 2019 R. (WALNE ZGROMADZENIE ODBYTE W DNIACH 24.06-28.06.2019), UCHYLONO W CAŁOŚCI DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ STATUTU I ZASTĄPIONO NOWĄ TREŚCIĄ.2019-08-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKWIATEK2023-06-19 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2023-06-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-06-19 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2006-06-09 do dziś
CZŁONEK ZARZĄDU ZASTĘPCA PREZESA ZARZADU DO SPRAW TECHNICZNYCH2023-06-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-06-19 do dziś
21. NazwiskoKIRAGA2018-06-21 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA KATARZYNA2018-06-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-06-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU, ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-06-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-06-21 do dziś
31. NazwiskoKWIATEK2006-03-14 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW2006-03-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2006-03-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-14 do dziś
41. NazwiskoŁUKASZYK2004-09-06 do dziś
2. ImionaMARIUSZ ANDRZEJ2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-06 do dziś
51. NazwiskoBASAK2004-09-06 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2004-09-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-09-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-09-06 do dziś
61. NazwiskoBARTKOWIAK2002-12-03 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW EDWARD2002-12-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-12-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2002-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-03 do dziś
74. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2002-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-03 do dziś
84. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-03 do dziś
94. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-03 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaADRANOWSKI2022-08-31 do dziś
2. ImionaBARTOSZ JERZY2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚCIGAŁA2022-08-31 do dziś
2. ImionaMARIA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOKULOWSKI2022-08-31 do dziś
2. ImionaDANIEL2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWILCZEK2022-08-31 do dziś
2. ImionaMARZENA AGNIESZKA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEONOWICZ2022-08-31 do dziś
2. ImionaDOROTA ALEKSANDRA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERNIAK2022-08-31 do dziś
2. ImionaHALINA2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUWER2022-08-31 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ANDRZEJ2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELSKI2022-08-31 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-31 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEROKOS2022-01-14 do dziś
2. ImionaALINA2022-01-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-01-14 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUR2012-03-21 do dziś
2. ImionaEWA MARIA2012-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
14. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZED WSZYSTKIMI URZĘDAMI I INSTYTUCJAMI, ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, SAMORZĄDOWEJ I POWIATOWEJ -WSZYSTKICH SZCZEBLI, OSOBAMI FIZYCZNYMI I PRAWNYMI, POCZTĄ POLSKĄ, NACZELNIKIEM URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ SĄDAMI WSZYSTKICH INSTANCJI. PEŁNOMOCNICTWO JEST WAŻNE DO 30.06.2012 R. PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.2011-09-27 do dziś
21. NazwiskoPASZKIEWICZ2024-01-15 do dziś
2. ImionaMARTA EWA2024-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaWYSTĘPOWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZED WSZYSTKIMI URZEDAMI INSTYTUCJAMI ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SAMORZĄDOWEJ I POWIATOWEJ WSZYSTKICH SZCZEBLI, OSOBAMI FIZYCZNYMI PRAWNYMI,POCZTĄ POLSKĄ, NACZELNIKIEM URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ SĄDAMI WSZYSTKICH INSTANCJI, A W ZWIĄZKU Z TYM DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ,WNIOSKÓW ,ODWOŁAŃ I PODPISÓW, ODBIORU KORESPONDENCJI ZARÓWNO SĄDOWEJ JAK I PRYWATNEJ,PRZESYŁEK,DOKUMENTÓW,ZAWIERANIA, ROZWIĄZYWANIA,ANEKSOWANIA-WSZELKICH RODZAJÓW UMÓW, A TAKZE DO DOKONYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU CZYNNOŚCI ,JAKIE OKAŻĄ SIĘ NIEZBĘDNE DO ZALATWIENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH SPRAW. PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ W IMIENU SPÓŁDZIELNI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.2024-01-15 do dziś
31. NazwiskoSZAFRANIEC2024-01-15 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2024-01-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2024-01-15 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaWYSTĘPOWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI PRZED WSZYSTKIMI URZĘDAMI INSTYTUCJAMI ORGANAMI WŁADZY I ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ SAMORZADOWEJ I POWIATOWEJ WSZYSTKICH SZCZEBLI, OSOBAMI FIZYCZNYMI PRAWNYMI,POCZTĄ POLSKĄ, NACZELNIKIEM URZĘDU SKARBOWEGO ORAZ SĄDAMI WSZYSTKICH INSTANCJI, A W ZWIĄZKU Z TYM DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ,WNIOSKÓW ,ODWOŁAŃ I PODPISÓW, ODBIORU KORESPONDENCJI ZARÓWNO SĄDOWEJ JAK I PRYWATNEJ,PRZESYŁEK,DOKUMENTÓW,ZAWIERANIA, ROZWIĄZYWANIA,ANEKSOWANIA-WSZELKICH RODZAJÓW UMÓW, A TAKZE DO DOKONYWANIA WSZELKIEGO RODZAJU CZYNNOŚCI ,JAKIE OKAŻA SIĘ NIEZBĘDNE DO ZAŁATWIENIA WYŻEJ WYMIENIONYCH SPRAW. PEŁNOMOCNIK MOŻE DZIAŁAĆ W IMIENU SPÓŁDZIELNI TYLKO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI.2024-01-15 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2017-09-15 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2017-09-15 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-09-15 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-09-15 do dziś
494 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-09-15 do dziś
560 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH2017-09-15 do dziś
661 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2017-09-15 do dziś
761 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2017-09-15 do dziś
859 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2017-09-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-18 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.-31.12.2003 R. data złożenia 11.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-09-06 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 21.09.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-05 do dziś
4data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
5data złożenia 02.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
6data złożenia okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
7data złożenia 15.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-21 do dziś
8data złożenia 05.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-23 do dziś
9data złożenia 01.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
10data złożenia 05.06.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
11data złożenia 13.06.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
12data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
13data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
14data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
15data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
16data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
17data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
18data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
19data złożenia 01.12.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
20data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
21data złożenia 04.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-21 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-23 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-09-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-05 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-21 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-23 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-18 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-18 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-07-04 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-09-06 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-10-05 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-09-07 do dziś
41 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-07-19 do dziś
51 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-07-28 do dziś
61 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-08-21 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-23 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-09 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-07-13 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-06-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-12 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-13 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-05-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-12-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-04 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów