L+O INTERNATIONAL INSURANCE-BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000141396
Numer REGON: 670064969
Numer NIP: 7961011847
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-23
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2024-05-08
Sygnatura akt[RDF/600886/24/318]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP6700649692002-12-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaL+O INTERNATIONAL INSURANCE-BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W RADOMIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 10342002-12-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOM gmina RADOM miejscowość RADOM2016-02-15 do dziś
2. Adresmiejscowość RADOM ulica UL. ROMUALDA TRAUGUTTA nr domu 22 kod pocztowy 26-600 poczta RADOM kraj POLSKA 2016-02-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuL+O INTERNATIONAL INSURANCE-BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU2002-12-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2002-12-23 do dziś
3. Adresulica REJTANA nr domu 5 nr lokalu 5 kod pocztowy 50-015 poczta WROCŁAW 2002-12-23 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki107.01.1992 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ MICOREK, PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W WARSZAWIE, REP. A NR VII-124/92 26.09.2002 R., NOTARIUSZ IRENA SOBKÓW KUCMIN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 8863/2002 ZMIANA PAR. 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, 20, 21, 23, 24, PAR. 23, 24 OTRZYMUJĄ NUMERY 24, 25 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2002-12-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2002-12-23 do dziś
2. ImionaJÓZEF WŁADYSŁAW2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały84 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 42000 PLN2018-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKI2018-01-24 do dziś
2. ImionaMICHAEL THOMAS2023-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOTARIALNEJ 9.000 PLN2018-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-24 do dziś
3
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2018-01-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-01-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOTARIALNEJ 9.000 PLN2018-01-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2018-01-24 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKA ŁADNA2022-03-21 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2022-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-03-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały18 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOTARIALNEJ 9.000 PLN2022-03-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego60000,00 PLN2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2002-12-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2002-12-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSTKOWSKA2016-05-16 do dziś
2. ImionaANNA2016-05-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-05-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-05-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRZOSEK2006-05-10 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ŁUKASZ2006-05-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-05-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-05-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-05-10 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOWSKA2002-12-23 do dziś
2. ImionaHALINA2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-12-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-12-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-12-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-12-03 do dziś
266 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 23.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-05-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 20.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 18.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20042005-05-25 do dziś
4data złożenia 25.04.2006 okres 20052006-05-10 do dziś
5data złożenia 17.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
6data złożenia 03.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-11 do dziś
7data złożenia 02.04.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
8data złożenia 26.03.2010 okres 2009 ROK2010-04-13 do dziś
9data złożenia 29.03.2011 okres 2010 ROK2011-04-22 do dziś
10data złożenia 24.04.2012 okres 2011 ROK2012-05-17 do dziś
11data złożenia 09.04.2013 okres 2012 R.2013-04-23 do dziś
12data złożenia 30.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
13data złożenia 14.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
14data złożenia 06.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
15data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
16data złożenia 30.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
17data złożenia 12.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
18data złożenia 16.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
19data złożenia 22.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
20data złożenia 25.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
21data złożenia 18.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
22data złożenia 08.05.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-05-10 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-11 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
52009 ROK2010-04-13 do dziś
62010 ROK2011-04-22 do dziś
72011 ROK2012-05-17 do dziś
82012 R.2013-04-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-05-15 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-01 do dziś
320052006-05-10 do dziś
401.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-04-11 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-05-18 do dziś
72009 ROK2010-04-13 do dziś
82010 ROK2011-04-22 do dziś
92011 ROK2012-05-17 do dziś
102012 R.2013-04-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-16 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-30 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-25 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-18 do dziś
21OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów