DNIPREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-16 godz. 02:38:40
Numer KRS: 0000141274
Numer REGON: 351560810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-12-02
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2019-03-26
Sygnatura akt[KR.XI NS-REJ.KRS/5662/19/717]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2002-12-02 do dziś
2. Numer REGON\NIP3515608102002-12-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDNIPREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2002-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 58582002-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2003-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica SMĘTNA nr domu 11 A nr lokalu 1 kod pocztowy 31-343 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2012-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.01.1995 R. -NOTARIUSZ ELŻBIETA STELMACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. BASZTOWA 23/I P, REP. A nr 247/95. ZMIANY: PKT II, VI, VIII, XI, XV, UST. 3, XVI, XXV.2002-12-02 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 02.08.2004 R. REP. A 10655/2004 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA KOTA, KANCELARIA NOTARIALNA J.GREGUŁ T.KOT UL. TOPOLOWA 10 W KRAKOWIE -ZMIENIONO UST. II PRZEZ DODANIE PKT 12-16 -ZMIENIONO UST. VI, X, XIII PRZEZ DODANIE PKT 2, XIV, XVIII ZDANIE 3 I DOPISANIE ZDANIA 5, XX2004-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2002-12-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2002-12-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOLYUTYAK2002-12-02 do dziś
2. ImionaSIERGIY2002-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,00 ZŁ2015-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-02 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHOLUTIAK PEKALSKA2012-03-14 do dziś
2. ImionaMARIJA2012-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-03-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały39 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.500,00 ZŁ2015-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-03-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBADAIEV2015-05-27 do dziś
2. ImionaVADYM2015-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ2015-05-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-05-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2002-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-12-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT -SAMODZIELNIE2004-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoCZYŻYŃSKI2007-08-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2007-08-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2007-08-07 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2007-08-07 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 BUDOWNICTWO2002-12-02 do dziś
285 32 D POZOSTAŁA OPIEKA WYCHOWAWCZA I SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2002-12-02 do dziś
360 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2002-12-02 do dziś
474 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO2002-12-02 do dziś
551 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI2002-12-02 do dziś
652 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2002-12-02 do dziś
726 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH2002-12-02 do dziś
828 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYJĄTKIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2002-12-02 do dziś
960 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2002-12-02 do dziś
1063 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ2002-12-02 do dziś
1155 HOTELE I RESTAURACJE2002-12-02 do dziś
1270 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-27 do dziś
1370 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2004-08-27 do dziś
1470 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONA NA ZLECENIE2004-08-27 do dziś
1571 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2004-08-27 do dziś
1671 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ2004-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 24.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-10-26 do dziś
2data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
3data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
4data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
5data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
6data złożenia 20.12.2012 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2013-03-06 do dziś
7data złożenia 20.12.2012 okres OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2013-03-06 do dziś
8data złożenia 13.02.2013 okres OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2013-03-06 do dziś
9data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-23 do dziś
10data złożenia 27.12.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-13 do dziś
11data złożenia 27.12.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
12data złożenia 27.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
13data złożenia 27.12.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2013-03-06 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2013-03-06 do dziś
7OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-23 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-13 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-07 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-06-30 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-07-30 do dziś
5OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2013-03-06 do dziś
6OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.2013-03-06 do dziś
7OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.2013-03-06 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-10-23 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142018-03-13 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-03-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-03-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów