SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRACA”

Stan na dzień 2024-03-04 godz. 10:56:22
Numer KRS: 0000140926
Numer REGON: 000487686
Numer NIP: 7440003897
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu56Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518942/23/129]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-11-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000487686 NIP 74400038972007-07-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRACA”2022-08-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 11842002-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA miejscowość IŁAWA2002-11-27 do dziś
2. Adresulica GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO nr domu 1A kod pocztowy 14-202 poczta IŁAWA 2002-11-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejE.TECLAW@SMPRACA.ILAWA.PL2022-08-09 do dziś
4. Adres strony internetowejHTTP://WWW.SMPRACA.ILAWA.PL2022-08-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z DNIA 09.05.1959 R.2002-11-27 do dziś
227.06.2003 R. PROTOKOŁEM Z DNIA 29.12.2003 R. SPROSTOWANO PAR. 29, PAR. 75 UST. 2, PAR. 77 UST. 2, PAR. 141 UST. 1, PAR. 147 UST. 12004-01-30 do dziś
3UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 16/04 Z DNIA 25.06.2004 R. ZMIENIONO PAR. 14 UST. 4, PAR. 132 UST. 6, W PAR. 14 DODANO UST. 8 STATUTU.2004-10-12 do dziś
4UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 9/06 Z DNIA 09.06.2006 R. -ZMIENIONO § 2, TYTUŁ ROZDZIAŁU 2, § 9 UST. 2, § 15 UST. 1 PKT 9, TYTUŁ ROZDZIAŁU 2.5, § 16 ZOSTAJE OZNACZONY JAKO UST. 1, § 16 UST. 1 PKT 14, § 77, § 132, § 135 UST. 1 PKT 5, § 140, § 141, § 143, § 147, § 151, § 164 UST. 2; -DODANO § 16 UST. 2, ROZDZIAŁ 2.7, § 24 Z PRZYPISEM 1, § 27 UST. 3, 4, 5, 6, § 73 UST. 2, 3; -W § 14 WYKREŚLA SIĘ UST. 5, W § 16 UST. 1 SKREŚLA SIĘ PKT 5, SKREŚLONO § 163 STATUTU. UCHWAŁĄ NADZWYCZAJNEGO ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 1/06 Z DNIA 01.09.2006 R. ZMIENIONO § 135 UST. 1 PKT 5 ORAZ UCHYLONO ZMIANĘ § 140 STATUTU.2006-09-21 do dziś
530.11.2007 R. UCHWAŁA NR 1/07 UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU 1.04.2008 R. ZMIENIONO § 85 UST. 5; § 87 UST. 3; § 107 UST. 2; DODANO W § 34 UST. 7.2008-04-14 do dziś
618.06.2010 R., -ZMIENIONO: § 4 PKT 12010-09-24 do dziś
718.06.2010 R. UCHWAŁĄ NR 12/10 WZC DODANO § 34A STATUTU SPÓŁDZIELNI2010-12-10 do dziś
8UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 14/11 Z DNIA 21.06.2011 R. I 22.06.2011 R. -ZMIENIONO § 86 STATUTU2011-07-27 do dziś
9UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 13/12 Z DNIA 22.06.2012 R. DODANO § 18 UST. 2 PKT 8, ZMIENIONO § 86 STATUTU2012-08-24 do dziś
10UCHWAŁĄ NR 16/13 Z DNIA 28.06.2013 R. ZMIENIONO § 63 PKT 1 STATUTU2013-08-26 do dziś
11UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA NR 11/17 Z DNIA 14.06.2017 R. ZMIENIONO: §10 UST.2, §18 UST.2 PKT 4, §18 UST.2 PKT 5, §18 UST.2 PKT 6, §34A UST.1, §83 UST.1, §83 UST.2, §106 UST.3, §128 PKT 1, §128 PKT 2, §128 PKT 3, §131 UST.1 PKT 2, §131 UST.1 PKT 4, DODANO: W §13 PKT 18, W §63 UST.6 STATUTU.2017-09-07 do dziś
12UCHWAŁĄ NR 11/18 Z DNIA 08.06.2018 R. PRZYJĘTO NOWE BRZMIENIE STATUTU2018-10-12 do dziś
1324.06.2022R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 16/2022 ZMIENIONO: §1 UST. 1, § 36 UST. 3, § 36 UST. 9, § 44 UST. 1, § 47 UST. 1, § 47 UST. 2, §48 UST. 1, § 49, DODANO W §36 UST. 9 STATUTU.2022-08-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO ALBO DWÓCH PROKURENTÓW.2022-08-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMAZUREWICZ2013-06-04 do dziś
2. ImionaTOMASZ ARTUR2013-06-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-06-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-05-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-06-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZUKA2022-08-09 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAPUĆ2022-08-09 do dziś
2. ImionaJERZY2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAKOWSKA2022-08-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERA2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2022-08-09 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ WŁADYSŁAW2022-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOJKO2018-10-12 do dziś
2. ImionaEDWARD2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIESZCZAD2018-10-12 do dziś
2. ImionaFERDYNAND2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUZDRA2018-10-12 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW TADEUSZ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻURALSKI2018-10-12 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSOCHA2018-02-01 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ KRZYSZTOF2018-02-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-02-01 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2018-02-01 do dziś
21. NazwiskoNASTAJ2021-04-20 do dziś
2. ImionaTOMASZ LESZEK2021-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-04-20 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU2021-04-20 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-24 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-24 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-09-24 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-09-24 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2010-09-24 do dziś
636 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2010-09-24 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2010-09-24 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2010-09-24 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-09 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy182 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-12-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R. data złożenia 05.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R. data złożenia 28.06.20052005-08-25 do dziś
4data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R..-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
5data złożenia 25.06.2007 okres 2006 R.2007-07-06 do dziś
6data złożenia 07.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
7data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
8data złożenia 25.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
9data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
10data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
12data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
13data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
14data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18data złożenia 08.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
19data złożenia 06.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
20data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
21data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
201.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
32006 R.2007-07-06 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
501.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
801.01.2011 R.-31.12.20 11 R.2012-08-24 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
19OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
52006 R.2007-07-06 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
701.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
1001.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
1101.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-06 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-09-08 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. - 31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. - 31.12.2004 R.2005-08-25 do dziś
401.01.2005 R.-31.12.2005 R.2006-07-06 do dziś
52006 R.2007-07-06 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-09-02 do dziś
701.01.2008-31.12.2008 R.2009-07-03 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-27 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-08-24 do dziś
1101.01.2012 R. -31.12.2012 R.2013-08-26 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-04 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-09 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-01 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-08 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-06 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-06 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o połączeniu/podziale/przekształceniu spółki
1
1. Określenie okolicznościPOŁĄCZENIE2005-12-02 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia spółdzielniUCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 19/05 Z DNIA 24.06.2005 R. O POŁĄCZENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANKA” W IŁAWIE (SPÓŁDZIELNIA PRZEJMOWANA) ZE SPÓŁDZIELNIĄ MIESZKANIOWĄ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWĄ „PRACA” W IŁAWIE (SPÓŁDZIELNIA PRZEJMUJĄCA), PRZEJĘCIE NASTĄPIŁO Z DNIEM 01.08.2005 R.2005-12-02 do dziś
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
11. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANKA” W IŁAWIE2005-12-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000155882 2005-12-02 do dziś
5. Numer REGON5104502112005-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
Brak wpisów
Podrubryka 1
Dane podmiotów, których majątek jest przejmowany w wyniku połączenia/podziału lub przekształcenia
21. Nazwa lub firmaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „PRACA” W IŁAWIE2005-12-02 do dziś
3. Numer w rejestrze0000140926 2005-12-02 do dziś
5. Numer REGON0004876862005-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów